28 apr 2014 12:11

07 jan 2015 09:55

Känsligt område skadat av pir

En fastighetsägare vid Vättern i Karlsborgs kommun har fått ett förläggande av länsstyrelsen om att riva den yttre delen av en pir och en träbrygga som är belägen mellan piren och fastlandet.

Sedan tidigare fanns en pir på fastigheten men som ska ha utökats och blivit betydligt större utan dispens från strandskyddet och heller inte anmälts som vattenverksamhet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser att piren försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter på platser och strider mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. Rivningen ska ske senast den 30 mars 2015 och mellan vissa datum med hänsyn till känsliga perioder för fisk och kräftor. Fastighetsägaren riskerar ett vite på totalt 20 000 kronor.

Sedan tidigare fanns en pir på fastigheten men som ska ha utökats och blivit betydligt större utan dispens från strandskyddet och heller inte anmälts som vattenverksamhet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser att piren försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter på platser och strider mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. Rivningen ska ske senast den 30 mars 2015 och mellan vissa datum med hänsyn till känsliga perioder för fisk och kräftor. Fastighetsägaren riskerar ett vite på totalt 20 000 kronor.

  • Anneli Malm