30 apr 2014 11:24

07 jan 2015 10:12

Bygglov för Boken 26

Bygglovet för flerbostadshuset på Mellangatan har varit uppe på byggnadsnämndens bord för beslut.

– Alla handlingar var inte inkomna, det saknades ritningar för tillgängligheten till balkongerna. Beslutet behövs egentligen inte tas i nämnden utan när alla handlingar är inkomna kan handläggarna godkänna på delegation, säger byggnadsnämndens ordförande Anders Lundgren (C).

Karlsborgsbostäder söker bygglov för att uppföra ett flerbostadshus i fyra våningar med totalt 16 lägenheter, tre garagebyggnader, ett förråd och ett miljöutrymme. De ansöker samtidigt om att få riva det befintliga garaget som står på området. Kostnaden för bygglovet uppgår till 101 669 kronor.

Bygglovet för flerbostadshuset på Mellangatan har varit uppe på byggnadsnämndens bord för beslut.

– Alla handlingar var inte inkomna, det saknades ritningar för tillgängligheten till balkongerna. Beslutet behövs egentligen inte tas i nämnden utan när alla handlingar är inkomna kan handläggarna godkänna på delegation, säger byggnadsnämndens ordförande Anders Lundgren (C).

Karlsborgsbostäder söker bygglov för att uppföra ett flerbostadshus i fyra våningar med totalt 16 lägenheter, tre garagebyggnader, ett förråd och ett miljöutrymme. De ansöker samtidigt om att få riva det befintliga garaget som står på området. Kostnaden för bygglovet uppgår till 101 669 kronor.

  • Anneli Malm