07 maj 2014 15:23

07 jan 2015 10:12

Bakslag för allsångsföreningen

Karlsborgs Allsångsförening har ansökt om att få kostnaderna för tillfälliga bygglov återbetalda av Karlsborgs kommun.

Det gäller en container som de förvarar bänkarna i och en villavagn som de har ställt upp för artisterna. En kostnad som de anser är hög för en ideell förening och hänvisar till att andra ideella föreningar fått det tidigare. En ansökan som avvisas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Bygglovsavgifter är lagreglerade och enligt kommunallagens likabehandlingsprincip måste vi behandla alla lika. De föreningar de hänvisar till har fått ett utökat föreningsstöd av kultur och fritid, inte efterskänkta bygglovskostnader, säger kommunalrådet Kjell Sjölund.

Det gäller en container som de förvarar bänkarna i och en villavagn som de har ställt upp för artisterna. En kostnad som de anser är hög för en ideell förening och hänvisar till att andra ideella föreningar fått det tidigare. En ansökan som avvisas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Bygglovsavgifter är lagreglerade och enligt kommunallagens likabehandlingsprincip måste vi behandla alla lika. De föreningar de hänvisar till har fått ett utökat föreningsstöd av kultur och fritid, inte efterskänkta bygglovskostnader, säger kommunalrådet Kjell Sjölund.