08 maj 2014 17:59

07 jan 2015 09:55

Ställplatser vid gästhamnen

Carlsborgs Segelsällskap, CSS, vill utveckla gästhamnen och det område de arrenderar av kommunen.

De vill bland annat bygga ställplatser för husbilar och bygga ut servicebyggnaden. I dag tillåter inte deras avtal om lägenhetsarrende att förvärvsverksamhet drivs inom området vilket så skulle vara fallet med ställplatserna. Ett reviderat förslag har tagits fram som skulle tillåta det och det föreslås gälla i sju år från 1 juni 2016. Kommunstyrelsen ska fatta beslut på sitt nästa möte.

De vill bland annat bygga ställplatser för husbilar och bygga ut servicebyggnaden. I dag tillåter inte deras avtal om lägenhetsarrende att förvärvsverksamhet drivs inom området vilket så skulle vara fallet med ställplatserna. Ett reviderat förslag har tagits fram som skulle tillåta det och det föreslås gälla i sju år från 1 juni 2016. Kommunstyrelsen ska fatta beslut på sitt nästa möte.