19 maj 2014 17:25

07 jan 2015 10:13

Fler barn även 2014 ?

15 barn har fötts i kommunen hittills i år. Prognosen pekar på att födelsetrenden håller i sig och att det kommer att födas en hel del barn under årets kvarvarande månader, kanske uppåt 75 barn totalt. Förra året föddes 69 barn i kommunen och det är drygt 20 fler än året innan.

– Vi har haft en nedåtgående trend i ett 10-tal år och prognosen från barnmorskorna för i år är ytterligare barn. Det är trevligt men det ger också ett ökat behov inom förskolan om ett år, säger barn- och utbildningsnämnden Sture Carlsson (FP).

15 barn har fötts i kommunen hittills i år. Prognosen pekar på att födelsetrenden håller i sig och att det kommer att födas en hel del barn under årets kvarvarande månader, kanske uppåt 75 barn totalt. Förra året föddes 69 barn i kommunen och det är drygt 20 fler än året innan.

– Vi har haft en nedåtgående trend i ett 10-tal år och prognosen från barnmorskorna för i år är ytterligare barn. Det är trevligt men det ger också ett ökat behov inom förskolan om ett år, säger barn- och utbildningsnämnden Sture Carlsson (FP).