26 maj 2014 13:46

23 jan 2015 15:28

SD ökade även i Karlsborg

2 700 Karlsborgare valde att lägga sin röst till Europaparlamentet vilket gav ett valdeltagande på 48,6 procent. Sverigedemokraterna ökade stort även i Karlsborg.

I den preliminära röstfördelningen inom Karlsborgs kommun efter söndagens val fick Sverigedemokraterna 394 röster vilket gav 14.9 procent, en ökning med 313 röster eller 11,2 procent mot valet 2009. Sverigedemokraterna blev därmed det parti som fick flest röster av Karlsborgarna efter Socialdemokraterna. 809 Karlsborgare röstade på Socialdemokraterna eller 30,5 procent, en ökning med 1,4 procent.

Övriga partier

Centerpartiet fick 11,3 procent + 0,4, Miljöpartiet 9,7 procent +2,7, Vänsterpartiet 4,5 procent, + 1,1, Feministiskt initiativ fick 1,8 procent vilket var 0,5 procent mer än 2009.

Moderaterna tappade 5,3 procent mot förra EU-valet och fick 10,0 procent. Även Folkpartiet och Piratpartiet tappade - 3,3 respektive -4,4 procent och fick 8,9 respektive 1,4 procent, Kristdemokraterna fick 6,6 procent av rösterna vilket var -0,1 procent och Junilistan minskade med 4,2 procent till 0,4.

Forsviksborna var de som mest aktivt deltog i valet där 51,0 procent valde att gå till valurnorna. Totalt ökade valdeltagandet i Karlsborg med 7,4 procent.

I den preliminära röstfördelningen inom Karlsborgs kommun efter söndagens val fick Sverigedemokraterna 394 röster vilket gav 14.9 procent, en ökning med 313 röster eller 11,2 procent mot valet 2009. Sverigedemokraterna blev därmed det parti som fick flest röster av Karlsborgarna efter Socialdemokraterna. 809 Karlsborgare röstade på Socialdemokraterna eller 30,5 procent, en ökning med 1,4 procent.

Övriga partier

Centerpartiet fick 11,3 procent + 0,4, Miljöpartiet 9,7 procent +2,7, Vänsterpartiet 4,5 procent, + 1,1, Feministiskt initiativ fick 1,8 procent vilket var 0,5 procent mer än 2009.

Moderaterna tappade 5,3 procent mot förra EU-valet och fick 10,0 procent. Även Folkpartiet och Piratpartiet tappade - 3,3 respektive -4,4 procent och fick 8,9 respektive 1,4 procent, Kristdemokraterna fick 6,6 procent av rösterna vilket var -0,1 procent och Junilistan minskade med 4,2 procent till 0,4.

Forsviksborna var de som mest aktivt deltog i valet där 51,0 procent valde att gå till valurnorna. Totalt ökade valdeltagandet i Karlsborg med 7,4 procent.

  • Anneli Malm