26 maj 2014 14:19

23 jan 2015 15:44

Visning av klockstaplar

Skara stift har en unik samling av inklädda klockstaplar. I helgen berättade Mattias Hallgren för allmänheten om arbetet med att inventera tornen i Ransberg, Brevik, Grevbäck och norra Fågelås.

Timmermannen och hantverksforskaren Mattias Hallgren ingår i ett nätverk av yrkesmän som värnar traditionella hantverksmetoder.

Under tre år har de tillsammans med Västergötlands museum inventerat inklädda klockstaplar i stiftet. Målet är att öka kunskapen om tornens konstruktion och ta fram metoder för underhåll som på bästa sätt bevarar byggnaderna för framtiden. I höst presenterar de sin forskning för den akademiska världen vid ett tvärvetenskapligt seminarium i kyrkans hus i Skövde.

Skara stift har finansierat projektet. Visningen startade med att kyrkoherden, Pia Svantesson genomförde en andakt utanför Ransbergs kyrka. Sedan fortsatte rundturen med nedslag vid respektive klockstapel där Mattias Hallgren berättade om tornens antikvariska historia och vilka renoveringsarbeten som utförts.

De unika med tornen är att de är byggda av 12 kraftiga stolpar som med avancerad teknik sammanbundits med tvärplankor. Allt virke är bearbetat med yxa. Konstruktionen innehåller också sinnrika lösningar för att klara belastningen från tunga svängande kyrkklockor.

Med hjälp av kol 14-metoden och datering av virkets årsringar, visar forskningen att byggnaderna är uppförda under 1300-talet. Virket är troligen avverkat i Östergötland och utskeppat från Vadstena, som på den tiden var en stor bygghytta.

Timmermannen och hantverksforskaren Mattias Hallgren ingår i ett nätverk av yrkesmän som värnar traditionella hantverksmetoder.

Under tre år har de tillsammans med Västergötlands museum inventerat inklädda klockstaplar i stiftet. Målet är att öka kunskapen om tornens konstruktion och ta fram metoder för underhåll som på bästa sätt bevarar byggnaderna för framtiden. I höst presenterar de sin forskning för den akademiska världen vid ett tvärvetenskapligt seminarium i kyrkans hus i Skövde.

Skara stift har finansierat projektet. Visningen startade med att kyrkoherden, Pia Svantesson genomförde en andakt utanför Ransbergs kyrka. Sedan fortsatte rundturen med nedslag vid respektive klockstapel där Mattias Hallgren berättade om tornens antikvariska historia och vilka renoveringsarbeten som utförts.

De unika med tornen är att de är byggda av 12 kraftiga stolpar som med avancerad teknik sammanbundits med tvärplankor. Allt virke är bearbetat med yxa. Konstruktionen innehåller också sinnrika lösningar för att klara belastningen från tunga svängande kyrkklockor.

Med hjälp av kol 14-metoden och datering av virkets årsringar, visar forskningen att byggnaderna är uppförda under 1300-talet. Virket är troligen avverkat i Östergötland och utskeppat från Vadstena, som på den tiden var en stor bygghytta.

  • Henrik Beck-Friis