30 maj 2014 09:33

07 jan 2015 10:14

IVO avslutar Lex Maria ärende

En anmälan har gjorts enligt Lex Maria angående utebliven vård och behandling och bristande informationsflöde.

Brister i kommunikationen mellan Närhälsan och kommunens vård och omsorg där ingen vårdplanering genomförts innan och brister inom kommunens interna kommunikation ledde till att en patient inte fick den vård som var ordinerad.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, öppnade ett tillsynsärende efter anmälan. De konstaterar att vårdgivaren har utrett händelsen, identifierat orsakerna och att åtgärder vidtagits för att en liknande händelse inte ska upprepas. IVO avslutar ärendet utan ytterligare granskning.

En anmälan har gjorts enligt Lex Maria angående utebliven vård och behandling och bristande informationsflöde.

Brister i kommunikationen mellan Närhälsan och kommunens vård och omsorg där ingen vårdplanering genomförts innan och brister inom kommunens interna kommunikation ledde till att en patient inte fick den vård som var ordinerad.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, öppnade ett tillsynsärende efter anmälan. De konstaterar att vårdgivaren har utrett händelsen, identifierat orsakerna och att åtgärder vidtagits för att en liknande händelse inte ska upprepas. IVO avslutar ärendet utan ytterligare granskning.