02 jun 2014 13:46

07 jan 2015 09:56

En strategisk plan ska tas fram

Ja till marknadsföring av turism

Kommunfullmäktige var positiva till att utveckla helheten då det gäller kommunens besöksnäring. En strategisk plan ska tas fram som ska vara klar i december.

Att marknadsföra helheten av Karlsborgs utbud vad det gäller besöksnäringen är ett medborgarförslag som lämnats in av Pontus Lindblad, Gunnar Hagman, Barbro Falken och Bill Wallin. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslaget och gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till strategisk plan för samordnad satsning på produkt- och destinationsutveckling, tillgänglighet och marknadsföring för att stärka besöksnäringen i kommunen. Ett uppdrag som ska ligga på kommunchefen Thomas Johansson.

Ytterligare ett medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige rörande inköp av livsmedel och kostpolicy angående mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt. Förslaget behandlades inte av fullmäktige. Anledningen var att förslaget kom från en organisation som arbetar med frågorna och inte av en kommunmedborgare.

Att marknadsföra helheten av Karlsborgs utbud vad det gäller besöksnäringen är ett medborgarförslag som lämnats in av Pontus Lindblad, Gunnar Hagman, Barbro Falken och Bill Wallin. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslaget och gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till strategisk plan för samordnad satsning på produkt- och destinationsutveckling, tillgänglighet och marknadsföring för att stärka besöksnäringen i kommunen. Ett uppdrag som ska ligga på kommunchefen Thomas Johansson.

Ytterligare ett medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige rörande inköp av livsmedel och kostpolicy angående mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt. Förslaget behandlades inte av fullmäktige. Anledningen var att förslaget kom från en organisation som arbetar med frågorna och inte av en kommunmedborgare.

  • Anneli Malm