03 jun 2014 13:19

23 jan 2015 15:45

Busshållplatsen mer tillgänglig

Busshållplatsen vid stationen ska nu tillgänglighetsanpassas. Ytan ska breddas och marknivån ska höjas för att det ska bli lättare att kliva på bussen både för de som är i behov av hjälpmedel och de som ska åka buss med barnvagnar. Nya vindskydd och cykelställ ska även sättas på plats. Ett arbete som Västtrafik och kommunen står bakom och som Ncc fått i uppdrag. Arbetet påbörjades under måndagen och beräknas pågå en vecka.

Busshållplatsen vid stationen ska nu tillgänglighetsanpassas. Ytan ska breddas och marknivån ska höjas för att det ska bli lättare att kliva på bussen både för de som är i behov av hjälpmedel och de som ska åka buss med barnvagnar. Nya vindskydd och cykelställ ska även sättas på plats. Ett arbete som Västtrafik och kommunen står bakom och som Ncc fått i uppdrag. Arbetet påbörjades under måndagen och beräknas pågå en vecka.