03 jun 2014 04:00

23 jan 2015 15:45

Minskad försäljning är orsaken

Ytterligare varsel har lagts på Nammo Vanäsverken i Karlsborg. Den här gången är det 60 personer som varslats om uppsägning.

Det handlar om 53 kollektivanställda och sju tjänster inom övriga organisationen och varslet beror på minskad försäljning.

– Vi har legat på en extremt hög nivå mellan 2009-2013 och nu är vi tillbaka på de tidigare lägre nivåerna, säger vd Peter Ambjörnsson.

Minskade försvarsbudgetar för materiel och att missionerna runt om i världen minskat är bidragande orsaker. Senast i oktober 2013 varslade Nammo Vanäsverken 70 personer på grund av vikande orderingång.

– Vi måste nu minska ytterligare och är tvungna att varsla 60 personer för att anpassa kostymen till den lägre beläggningen. Vi anser nu vi har en hyfsad stabilitet inför 2015-2017.

Förhandlingar inletts

All personal informerades under måndagen och förhandlingarna med de fackliga organisationerna har inletts.

– Varslet har en karenstid på fyra månader vilket innebär att ingen lämnar företaget före oktober månad. Målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara innan augusti månads utgång.

Hjälp till annat

När förhandlingarna var klara efter förra varslet var det 50 personer som i slutändan blev uppsagda.

– Vi kommer att samarbeta med Trygghetsrådet även den här gången och många av de som fick gå då har antingen fått annat arbete i någon form och andra har börjat studera. Vi har anställt en stor mängd ungdomar som har fått arbetslivserfarenhet, en ryggsäck som ingen kan ta ifrån dem.

Nammo Vanäsverken har i dag 170 anställda och de flesta bor i Karlsborg och närliggande kommuner. Företaget ägs till hälften av norska och finska staten och tillverkar finkalibrig ammunition för militärt bruk.

Det handlar om 53 kollektivanställda och sju tjänster inom övriga organisationen och varslet beror på minskad försäljning.

– Vi har legat på en extremt hög nivå mellan 2009-2013 och nu är vi tillbaka på de tidigare lägre nivåerna, säger vd Peter Ambjörnsson.

Minskade försvarsbudgetar för materiel och att missionerna runt om i världen minskat är bidragande orsaker. Senast i oktober 2013 varslade Nammo Vanäsverken 70 personer på grund av vikande orderingång.

– Vi måste nu minska ytterligare och är tvungna att varsla 60 personer för att anpassa kostymen till den lägre beläggningen. Vi anser nu vi har en hyfsad stabilitet inför 2015-2017.

Förhandlingar inletts

All personal informerades under måndagen och förhandlingarna med de fackliga organisationerna har inletts.

– Varslet har en karenstid på fyra månader vilket innebär att ingen lämnar företaget före oktober månad. Målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara innan augusti månads utgång.

Hjälp till annat

När förhandlingarna var klara efter förra varslet var det 50 personer som i slutändan blev uppsagda.

– Vi kommer att samarbeta med Trygghetsrådet även den här gången och många av de som fick gå då har antingen fått annat arbete i någon form och andra har börjat studera. Vi har anställt en stor mängd ungdomar som har fått arbetslivserfarenhet, en ryggsäck som ingen kan ta ifrån dem.

Nammo Vanäsverken har i dag 170 anställda och de flesta bor i Karlsborg och närliggande kommuner. Företaget ägs till hälften av norska och finska staten och tillverkar finkalibrig ammunition för militärt bruk.

  • Anneli Malm