08 jun 2014 19:57

23 jan 2015 15:45

Blågula stipendier

I samband med nationaldagsfirandet den 6 juni skedde utdelningen av stipendier. Kommunens kultur- och fritidschef höll tal till Karlsborgs och kulturens ära.

Johan Tranquist, som är ny chef för kultur och fritid, menade att Karlsborg är „den lilla kommunen med det stora hjärtat”. Han påpekade att Tivedens vildmark, Göta kanal och Karlsborgs fästning är stora tillgångar i kommunen. Och just här på fästningen, som tog 90 år att bygga, utspelade sig i vanlig ordning nationaldagsfirandet.

Kulturella insatser

Inger Larsson (FP) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden, hade hand om utdelningen av årets kommunala stipendier. I kategorin Ung Fritid gick stipendiet till Hanna Lewis-Jonsson för hennes framgångar inom ridsporten och för att hon är en så god förebild för andra unga.

I nästa kategori, Ung Kultur, gick stipendiet till Tea Norling för att hon målmedvetet har utvecklat sin talang inom dans och sång. Tea har bland annat uppträtt på Allsången vid kanalen och kommer att göra så även i sommar. Tredje stipendiemottagare var Biografföreningen Casablanca, som tilldelades priset för förtjänstfulla insatser inom kultur- och fritid. Samtliga mottagare erhöll 2 500 kronor vardera plus diplom och blommor.

En god förebild

Lions Club i Karlsborg delade också ut sitt ungdomsledarstipendium under nationaldagen. Leif Hellgren ansvarade för denna ceremoni. Mottagare av stipendiet på 5 000 kronor blev Johan Gustavsson från Karlsborg. Han är en mycket omtyckt ledare och han har själv nått framgång inom kanotsporten. Han är en god förebild för SOK Träffs kanot- och skidintresserade ungdomar.

Johan Tranquist, som är ny chef för kultur och fritid, menade att Karlsborg är „den lilla kommunen med det stora hjärtat”. Han påpekade att Tivedens vildmark, Göta kanal och Karlsborgs fästning är stora tillgångar i kommunen. Och just här på fästningen, som tog 90 år att bygga, utspelade sig i vanlig ordning nationaldagsfirandet.

Kulturella insatser

Inger Larsson (FP) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden, hade hand om utdelningen av årets kommunala stipendier. I kategorin Ung Fritid gick stipendiet till Hanna Lewis-Jonsson för hennes framgångar inom ridsporten och för att hon är en så god förebild för andra unga.

I nästa kategori, Ung Kultur, gick stipendiet till Tea Norling för att hon målmedvetet har utvecklat sin talang inom dans och sång. Tea har bland annat uppträtt på Allsången vid kanalen och kommer att göra så även i sommar. Tredje stipendiemottagare var Biografföreningen Casablanca, som tilldelades priset för förtjänstfulla insatser inom kultur- och fritid. Samtliga mottagare erhöll 2 500 kronor vardera plus diplom och blommor.

En god förebild

Lions Club i Karlsborg delade också ut sitt ungdomsledarstipendium under nationaldagen. Leif Hellgren ansvarade för denna ceremoni. Mottagare av stipendiet på 5 000 kronor blev Johan Gustavsson från Karlsborg. Han är en mycket omtyckt ledare och han har själv nått framgång inom kanotsporten. Han är en god förebild för SOK Träffs kanot- och skidintresserade ungdomar.

  • Inger Andersson-Hultin