11 jun 2014 19:30

23 jan 2015 15:45

Som Karlsborg har sett ut

Karlsborgs motiv - ett sekel genom linsen visas nu på Karlsborgs bibliotek. En fotoutställning över hur Karlsborg såg ut förr och som kompletteras med faktatexter. Där finns exempel på hur Rödesund såg ut med gästgiveri, handelsbodar och torghandel eller området kring järnvägsstationen. Även alster av fotograferna Alf Sjöberg och Ester Byqvist som var verksamma i Karlsborg finns med i utställningen.

Utställningen är en del i arbetsmarknadsprojektet Kulturarvslyftet där de har fotat av äldre fotografier och digitaliserat dem. Många av bilderna kommer från Rödesund Wanäs hembygdsförenings samling.

Utställningen pågår fram till 3 augusti.

Karlsborgs motiv - ett sekel genom linsen visas nu på Karlsborgs bibliotek. En fotoutställning över hur Karlsborg såg ut förr och som kompletteras med faktatexter. Där finns exempel på hur Rödesund såg ut med gästgiveri, handelsbodar och torghandel eller området kring järnvägsstationen. Även alster av fotograferna Alf Sjöberg och Ester Byqvist som var verksamma i Karlsborg finns med i utställningen.

Utställningen är en del i arbetsmarknadsprojektet Kulturarvslyftet där de har fotat av äldre fotografier och digitaliserat dem. Många av bilderna kommer från Rödesund Wanäs hembygdsförenings samling.

Utställningen pågår fram till 3 augusti.