19 jun 2014 15:03

07 jan 2015 10:15

Städning av tomt

FÖRELÄGGANDE

Klagomål har framförts till Miljönämnden östra Skaraborg, Mös, angående nedskräpning av en tomt inom Karlsborgs kommun. Det handlar om uttjänta bilar, plåttunnor, bildäck, gräsklippare, container, plast, plåt, gummi, elektronik, vitvara, bilbatteri, en motor och en dunk med olja. Fastighetsägaren har ålagts av Mös att städa upp på tomten, tömma motorer på miljöfarliga vätskor så det inte föreligger risk för föroreningar och ställa miljöfarliga vätskor och bilbatteri under tak på en hårdgjord yta.

Klagomål har framförts till Miljönämnden östra Skaraborg, Mös, angående nedskräpning av en tomt inom Karlsborgs kommun. Det handlar om uttjänta bilar, plåttunnor, bildäck, gräsklippare, container, plast, plåt, gummi, elektronik, vitvara, bilbatteri, en motor och en dunk med olja. Fastighetsägaren har ålagts av Mös att städa upp på tomten, tömma motorer på miljöfarliga vätskor så det inte föreligger risk för föroreningar och ställa miljöfarliga vätskor och bilbatteri under tak på en hårdgjord yta.