23 jun 2014 14:20

07 jan 2015 10:15

Vårdtagare fick fel läkemedel

En vårdtagare inom hemvården fick vid ett tillfälle fel läkemedel. En undersköterska uppmärksammade felmedicineringen och patienten kom snabbt till sjukhuset för observation och enligt anmälan innebar det att en allvarlig vårdskada förhindrades. Patienten kunde lämna sjukhuset nästa dag. En anmälan enligt Lex Maria har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO över det inträffade.

En vårdtagare inom hemvården fick vid ett tillfälle fel läkemedel. En undersköterska uppmärksammade felmedicineringen och patienten kom snabbt till sjukhuset för observation och enligt anmälan innebar det att en allvarlig vårdskada förhindrades. Patienten kunde lämna sjukhuset nästa dag. En anmälan enligt Lex Maria har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO över det inträffade.