29 jun 2014 16:38

23 jan 2015 15:46

Forsviksdagar i både regn och solsken

TRADITION: Gamla bruksmiljön visades upp

Lördagens ösregn gjorde att många väntade en dag med att besöka Forsvik, prognoserna för söndagen såg ju trots allt lite bättre ut. Och som tur var spådde meteorologerna rätt!

Vilken gång i ordningen som Forsviksdagarna arrangeras kunde inte SLA få riktig klarhet i, men enligt några boende på orten startade man på 1980-talet. Programmet har sedan genomgått vissa förändringar under årens lopp. Till exempel genomförs inte historiska paraden längre, men i stället har andra inslag tillkommit, Lions anksim bland annat.

Mycket har bevarats

Ursprungstanken med att visa upp den gamla bruksmiljön består ändock. Under mer än 600 år var här full verksamhet. En hel del bruksföremål som framställts i Forsvik finns bevarade, dessutom en stor mängd modeller och gjutformar. Byggnaderna, de äldsta från början av 1700-talet, är av stort kulturhistoriskt värde och ingår numera i Västarvet.

Hjulångare och brödkakor

Eric Nordevall II är en av senare års attraktioner. Många har följt bygget av den gamla hjulångaren från start tills i dag där den under helgen låg förankrad i Forsvik.

Utställningar av skilda slag fanns att ta del av under helgen, såväl ordinarie som nytillkomna. Kvarnen var i full gång under de två dagarna och i Mjölnarbostaden bakades brödkakor, som såldes i rask takt.

Sång, musik och marknadsknallar

Sång, musik och till och med en kortare gudstjänst stod på söndagens program. Marknadsknallarna var med på noterna och dukade upp sitt utbud av allt från pälstofflor till ballonger - det gäller att hålla kommersen i gång när tillfälle bjuds!

Vilken gång i ordningen som Forsviksdagarna arrangeras kunde inte SLA få riktig klarhet i, men enligt några boende på orten startade man på 1980-talet. Programmet har sedan genomgått vissa förändringar under årens lopp. Till exempel genomförs inte historiska paraden längre, men i stället har andra inslag tillkommit, Lions anksim bland annat.

Mycket har bevarats

Ursprungstanken med att visa upp den gamla bruksmiljön består ändock. Under mer än 600 år var här full verksamhet. En hel del bruksföremål som framställts i Forsvik finns bevarade, dessutom en stor mängd modeller och gjutformar. Byggnaderna, de äldsta från början av 1700-talet, är av stort kulturhistoriskt värde och ingår numera i Västarvet.

Hjulångare och brödkakor

Eric Nordevall II är en av senare års attraktioner. Många har följt bygget av den gamla hjulångaren från start tills i dag där den under helgen låg förankrad i Forsvik.

Utställningar av skilda slag fanns att ta del av under helgen, såväl ordinarie som nytillkomna. Kvarnen var i full gång under de två dagarna och i Mjölnarbostaden bakades brödkakor, som såldes i rask takt.

Sång, musik och marknadsknallar

Sång, musik och till och med en kortare gudstjänst stod på söndagens program. Marknadsknallarna var med på noterna och dukade upp sitt utbud av allt från pälstofflor till ballonger - det gäller att hålla kommersen i gång när tillfälle bjuds!

  • Inger Andersson-Hultin