03 aug 2014 20:34

23 jan 2015 15:47

De cyklade för diabetsbarnens skull

För andra året i rad anordnades i lördags motionsloppet Bottensjön runt, vilket lockade närmare hundratalet deltagare.

Starten fick skjutas upp några minuter då det kom båtar på kanalen, som ville passera bron. Så bar det då i väg söder ut, mot Mölltorp och vidare till Forsvik. Målet var det samma som startplats vid kanalscenen, med den fördelen att nu behövde man inte vänta vid någon broöppning.

Olika distanser

Alla deltagare valde heller inte tremilasträckan runt Bottensjön, de yngsta cyklisterna hade en kortare bana förbi campingen. Samma gällde dem till fots med stavar.

Ingen startavgift togs ut. De frivilliga bidragen likaså inkomsterna från försäljningar i samband med arrangemanget, går oavkortat till Barndiabetesfonden. Initiativtagare till motionsloppet är Cezary Zdunek. Karlsborgs kommun samt ett antal lokala företagare ställer upp som sponsorer.

Starten fick skjutas upp några minuter då det kom båtar på kanalen, som ville passera bron. Så bar det då i väg söder ut, mot Mölltorp och vidare till Forsvik. Målet var det samma som startplats vid kanalscenen, med den fördelen att nu behövde man inte vänta vid någon broöppning.

Olika distanser

Alla deltagare valde heller inte tremilasträckan runt Bottensjön, de yngsta cyklisterna hade en kortare bana förbi campingen. Samma gällde dem till fots med stavar.

Ingen startavgift togs ut. De frivilliga bidragen likaså inkomsterna från försäljningar i samband med arrangemanget, går oavkortat till Barndiabetesfonden. Initiativtagare till motionsloppet är Cezary Zdunek. Karlsborgs kommun samt ett antal lokala företagare ställer upp som sponsorer.

  • Inger Andersson-Hultin