05 aug 2014 10:57

07 jan 2015 10:16

Så bra är badvattnet i Karlsborg

Sugen på att bada i Karlsborgs kommun? Folkhälsomyndigheten har testat badvattnet.

Testerna på badvattnet i Karlsborg visar hög kvalité. Vid samtliga platser har vattenkvaliteten testats vid tre skilda tillfällen under sommaren.

Följande badställen har högsta mätresultat vid samtliga tillfällen: Vättern- Vättersvallen, Djäknasundet, Granvik, Hanken och Pingstkyrkan, Bottensjön- campingen. Vid Skarven och Kyrksjön i Mölltorp visar en av tre mätningar på tjänligt med anmärkning, övriga två mättillfällen visar på högsta resultat.

Testerna på badvattnet i Karlsborg visar hög kvalité. Vid samtliga platser har vattenkvaliteten testats vid tre skilda tillfällen under sommaren.

Följande badställen har högsta mätresultat vid samtliga tillfällen: Vättern- Vättersvallen, Djäknasundet, Granvik, Hanken och Pingstkyrkan, Bottensjön- campingen. Vid Skarven och Kyrksjön i Mölltorp visar en av tre mätningar på tjänligt med anmärkning, övriga två mättillfällen visar på högsta resultat.