07 aug 2014 11:04

07 jan 2015 09:58

Kommunpolitiker hotas med vite

En kommunpolitiker i Karlsborg hotas med böter på 10 000 kronor.

Efter att personen blivit entledigad från sitt uppdrag som förvaltare under förra sommaren, krävde överförmyndaren in sluträkning den 31 juli 2013. Trots ytterligare två påminnelser har inget skett. Personen har nu blivit ålagd att lämna sluträkning inom 10 dagar, annars riskeras straffpåföljd. Politikern har inte gett någon förklaring. Målet kan komma att avgöras av Skaraborgs tingsrätt utan motparts yttrande.

Efter att personen blivit entledigad från sitt uppdrag som förvaltare under förra sommaren, krävde överförmyndaren in sluträkning den 31 juli 2013. Trots ytterligare två påminnelser har inget skett. Personen har nu blivit ålagd att lämna sluträkning inom 10 dagar, annars riskeras straffpåföljd. Politikern har inte gett någon förklaring. Målet kan komma att avgöras av Skaraborgs tingsrätt utan motparts yttrande.