12 aug 2014 13:03

07 jan 2015 09:58

Ingen kritik mot vårdgivare

En patient som besökt vårdcentralen i Karlsborg har anmält vårdinrättningen för fel i vården och bristande rutiner.

Det efter att patienten anser att hon har haft svårt att bli förstådd av och att förstå de läkare hon träffat. Hon anser att den information hon lämnat har blivit förbisedd och att de inte velat ta hjälp av specialistläkare. Det skulle enligt patienten ha lett till att hennes cancersjukdom spridit sig och blivit svårare att bromsa.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har undersökt ärendet och kommit fram till att det inte finns anledning att rikta kritik mot vårdgivaren. Det då adekvat provtagning skett vid upprepade tillfällen och att utredning och remiss till röntgen var i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. De bedömer heller inte att fördröjningen av diagnos ska ha påverkat förloppet nämnvärt.

Det efter att patienten anser att hon har haft svårt att bli förstådd av och att förstå de läkare hon träffat. Hon anser att den information hon lämnat har blivit förbisedd och att de inte velat ta hjälp av specialistläkare. Det skulle enligt patienten ha lett till att hennes cancersjukdom spridit sig och blivit svårare att bromsa.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har undersökt ärendet och kommit fram till att det inte finns anledning att rikta kritik mot vårdgivaren. Det då adekvat provtagning skett vid upprepade tillfällen och att utredning och remiss till röntgen var i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. De bedömer heller inte att fördröjningen av diagnos ska ha påverkat förloppet nämnvärt.