14 aug 2014 11:07

07 jan 2015 10:17

Karlsborgs befolkning ökar

Efter det första halvåret i år har Karlsborg ökat sin befolkning med ytterligare 26 personer och är nu 6 783 till antalet. 26 barn föddes och 40 personer avled. Det blir ändå en positiv befolkningsökning då fler valde att flytta till Karlsborg än som lämnade. 216 valde att lämna medan 258 flyttade in enligt Statistiska Centralbyråns, SCB, senaste statistik.

Befolkningsökningen det första halvåret är den största på många år i hela riket enligt SCB. Totalt ökade befolkningen med 0,51 procent eller 49 330 personer och hela 239 av Sveriges 290 kommuner fick en ökad befolkning. Ökningen beror på både en större invandring än utvandring och ett födelseöverskott. Oroligheterna i Syrien har medfört en stor invandring och är en förklaring till den stora folkökningen.

Efter det första halvåret i år har Karlsborg ökat sin befolkning med ytterligare 26 personer och är nu 6 783 till antalet. 26 barn föddes och 40 personer avled. Det blir ändå en positiv befolkningsökning då fler valde att flytta till Karlsborg än som lämnade. 216 valde att lämna medan 258 flyttade in enligt Statistiska Centralbyråns, SCB, senaste statistik.

Befolkningsökningen det första halvåret är den största på många år i hela riket enligt SCB. Totalt ökade befolkningen med 0,51 procent eller 49 330 personer och hela 239 av Sveriges 290 kommuner fick en ökad befolkning. Ökningen beror på både en större invandring än utvandring och ett födelseöverskott. Oroligheterna i Syrien har medfört en stor invandring och är en förklaring till den stora folkökningen.