15 aug 2014 16:37

23 jan 2015 15:48

Förbereder sig för insats i Mali

I mitten av januari 2015 ska 250 man från 32:a underrättelsebataljonen på K 3 vara på plats i Mali. Rikard och Johannes är två av soldaterna som ingår i FN-insatsen.

– Det var ett glädjebesked. Det är nu 3,5 år sedan jag tog anställning här och jag börjar bli varm i kläderna på spaningssidan, säger Rickard.

Johannes har en del erfarenhet sedan tidigare då han var med i Mali under den utbildningsinsats som genomfördes under förra året.

– Den gången hade vi mer knapphändig information, det var oklart vad vi skulle göra och hur det såg ut mer än att det var varmt. Den här insatsen är annorlunda. Vi är betydligt mer rustade. Vi går utbildningen tillsammans och hela kompaniet åker, motivationen är hög, säger Johannes.

Det här är inte ofarligt.

– Nej, men det är det inte här hemma heller. Vi tränar dagligdags och utbildats specifikt, vi är beredda på att vad som helst kan hända, säger Rikard.

Tränat i -38 grader

På plats i Mali finns en etableringsstyrka som ska bygga upp infrastrukturen som tält, baracker och gym. Kontingentschef för det svenska förbandet i Mali är Carl-Magnus R Svensson.

– De operativa åtgärderna bygger på underrättelse och vi ska skydda sju befolkningscentra främst Timbuktu och den strategiska infrastrukturen som i norra Mali består av dålig väg. Det kan bli 55 grader varmt så klimatet är en annan del vi måste hantera. Vi nordbor är inte byggda för det så det kräver en viss anpassning och det kommer att ta lite längre tid innan vi har full operativ styrka. Vi har tränat i Norrbotten när det var -38 grader och det blir lite samma mekanismer under extrema klimat.

Info om läget

Cecilia Widegren (M) besökte återigen K 3 för att hålla sig underrättad om hur förberedelserna fortlöper.

– Det är viktigt när vi fattar besked om att skicka svenska tjejer och killar på insatser där de hamnar i en osäker miljö. Jag tror att de erfarenheter som Karlsborgsgänget får med sig hem får långsiktig betydelse för jag tror att insatserna i Afrika kommer öka.

– Det var ett glädjebesked. Det är nu 3,5 år sedan jag tog anställning här och jag börjar bli varm i kläderna på spaningssidan, säger Rickard.

Johannes har en del erfarenhet sedan tidigare då han var med i Mali under den utbildningsinsats som genomfördes under förra året.

– Den gången hade vi mer knapphändig information, det var oklart vad vi skulle göra och hur det såg ut mer än att det var varmt. Den här insatsen är annorlunda. Vi är betydligt mer rustade. Vi går utbildningen tillsammans och hela kompaniet åker, motivationen är hög, säger Johannes.

Det här är inte ofarligt.

– Nej, men det är det inte här hemma heller. Vi tränar dagligdags och utbildats specifikt, vi är beredda på att vad som helst kan hända, säger Rikard.

Tränat i -38 grader

På plats i Mali finns en etableringsstyrka som ska bygga upp infrastrukturen som tält, baracker och gym. Kontingentschef för det svenska förbandet i Mali är Carl-Magnus R Svensson.

– De operativa åtgärderna bygger på underrättelse och vi ska skydda sju befolkningscentra främst Timbuktu och den strategiska infrastrukturen som i norra Mali består av dålig väg. Det kan bli 55 grader varmt så klimatet är en annan del vi måste hantera. Vi nordbor är inte byggda för det så det kräver en viss anpassning och det kommer att ta lite längre tid innan vi har full operativ styrka. Vi har tränat i Norrbotten när det var -38 grader och det blir lite samma mekanismer under extrema klimat.

Info om läget

Cecilia Widegren (M) besökte återigen K 3 för att hålla sig underrättad om hur förberedelserna fortlöper.

– Det är viktigt när vi fattar besked om att skicka svenska tjejer och killar på insatser där de hamnar i en osäker miljö. Jag tror att de erfarenheter som Karlsborgsgänget får med sig hem får långsiktig betydelse för jag tror att insatserna i Afrika kommer öka.

  • Anneli Malm