22 aug 2014 13:34

07 jan 2015 09:58

Åtalsanmälan om miljöbrott

Länsstyrelsen har gjort en åtalsanmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål om brott mot områdesskyddet. Det efter att länsstyrelsens naturvårdenhet konstaterat att ett nytt bryggdäck har placerats ut inom strandskyddsområde i Karlsborgs kommun. Fastighetsägaren har inte fått strandskyddsdispens för bryggdäcket och länsstyrelsen överväger ett föreläggande att ta bort bryggan som de bedömer är förbjuden enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen har gjort en åtalsanmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål om brott mot områdesskyddet. Det efter att länsstyrelsens naturvårdenhet konstaterat att ett nytt bryggdäck har placerats ut inom strandskyddsområde i Karlsborgs kommun. Fastighetsägaren har inte fått strandskyddsdispens för bryggdäcket och länsstyrelsen överväger ett föreläggande att ta bort bryggan som de bedömer är förbjuden enligt miljöbalken.