22 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:48

Nedskräpning med spår

Ett lass med diverse skräp som målarburkar och el-tillbehör dumpades i skogskanten vid infarten till industriområdet, utmed vägen mot återvinningsstationen. En förseelse som har polisanmälts.

– Ja, det är brukligt att vi polisanmäler och vi har städat bort skräpet. Vi har även hittat spår bland det som gör att vi är ganska säkra på vem det är, säger Gunnar Englund på gata/parkenheten.

Den person som lämnat skräpet i skogskanten får stå för städkostnaden och det kan handla om ett par tusen kronor beroende på vad för sorts avfall som dumpats.

– Ja, det är brukligt att vi polisanmäler och vi har städat bort skräpet. Vi har även hittat spår bland det som gör att vi är ganska säkra på vem det är, säger Gunnar Englund på gata/parkenheten.

Den person som lämnat skräpet i skogskanten får stå för städkostnaden och det kan handla om ett par tusen kronor beroende på vad för sorts avfall som dumpats.

  • Anneli Malm