24 aug 2014 16:09

23 jan 2015 15:49

Slutade skolan för 50 år sedan

För 50 år sedan gick de första niorna ut på Centralskolan (numera Karl Johanskolan). Detta föranledde en lyckad och uppskattad återträff på restaurang Kastanjen.

Enhetsskolan blev 1962 den nya grundskolan som 1972 var genomförd i hela Sverige. Samtidigt som de första niorna slutade enhetsskolan på Centralskolan tog också de sista klasserna i realskolan examen. Året var1964.

För 50 år sedan spreds dessa ungdomar till gymnasier, yrkesskolor eller arbetslivet. Många stannade kvar runt hemorten som bruket var förr, nära familj och vänner. Jobb fanns det gott om i Karlsborg med omnejd på 60-talet.

– Vi är samma killar inuti, bara förändrade utanpå, sa Gunnar och Tord, ursprungligen från Undenäs. De hade följts åt från ettan till nian.

Idén till återträff fick Christina Eklund för 10 år sedan och la ner mycket arbete på att hitta alla. Då återsågs hundratalet elever på Centralskolans gård. I år samlades man på fästningstorget men regnskurarna drev alla till Kastanjen för kaffe och ett väldigt sorl utbröt när gamla kompisar, pojk- och flickvänner klappade om varandra och mindes tillsammans.

– Det var så trevligt på 40-årsjubileet, så det är klart jag kom igen, sa Nils Sterner, Halmstad.

Årets återsamling drevs av Sonja Franzén och tillsammans med fem andra, en från varje klass, lyckades de få ihop 75 deltagare med spridning från Helsingborg till Boden.

– Det är verkligen jätteroligt att träffas igen, tyckte Solveig Strand Danielsson, Duved.

Dagen avslutades med gemensam middag på Kastanjen.

Enhetsskolan blev 1962 den nya grundskolan som 1972 var genomförd i hela Sverige. Samtidigt som de första niorna slutade enhetsskolan på Centralskolan tog också de sista klasserna i realskolan examen. Året var1964.

För 50 år sedan spreds dessa ungdomar till gymnasier, yrkesskolor eller arbetslivet. Många stannade kvar runt hemorten som bruket var förr, nära familj och vänner. Jobb fanns det gott om i Karlsborg med omnejd på 60-talet.

– Vi är samma killar inuti, bara förändrade utanpå, sa Gunnar och Tord, ursprungligen från Undenäs. De hade följts åt från ettan till nian.

Idén till återträff fick Christina Eklund för 10 år sedan och la ner mycket arbete på att hitta alla. Då återsågs hundratalet elever på Centralskolans gård. I år samlades man på fästningstorget men regnskurarna drev alla till Kastanjen för kaffe och ett väldigt sorl utbröt när gamla kompisar, pojk- och flickvänner klappade om varandra och mindes tillsammans.

– Det var så trevligt på 40-årsjubileet, så det är klart jag kom igen, sa Nils Sterner, Halmstad.

Årets återsamling drevs av Sonja Franzén och tillsammans med fem andra, en från varje klass, lyckades de få ihop 75 deltagare med spridning från Helsingborg till Boden.

– Det är verkligen jätteroligt att träffas igen, tyckte Solveig Strand Danielsson, Duved.

Dagen avslutades med gemensam middag på Kastanjen.

  • Erika Fredholm