26 aug 2014 13:16

23 jan 2015 15:49

FN- insats intresserar

Arbetet inför den kommande FN-insatsen i Mali ger stort intresse. Besöken är många på K 3 som bär huvudansvaret för den svenska insatsen.

– Sveriges insats i Mali ger fokus på K 3 i Karlsborg. Det är jätteintressant hur planeringen fortlöper för det är en omfattande fredsoperation, säger Staffan Danielsson (C), som är ledamot försvarsutskottet, under sitt besök på K 3.

Regementschefen Dag Lidén tycker att det är både bra och nödvändigt att de politiker som fattar besluten kommer till K 3 för att få sig en bild av den försvarsverksamhet som bedrivs i Karlsborg

Personalförsörjningsfrågan är en annan viktig och aktuell fråga som ständigt diskuteras och då inte minst behovet av bostäder för soldaterna.

– Boendefrågan är viktig för en långsiktig och hållbar personalförsörjning, säger Dag Lidén.

– Sveriges insats i Mali ger fokus på K 3 i Karlsborg. Det är jätteintressant hur planeringen fortlöper för det är en omfattande fredsoperation, säger Staffan Danielsson (C), som är ledamot försvarsutskottet, under sitt besök på K 3.

Regementschefen Dag Lidén tycker att det är både bra och nödvändigt att de politiker som fattar besluten kommer till K 3 för att få sig en bild av den försvarsverksamhet som bedrivs i Karlsborg

Personalförsörjningsfrågan är en annan viktig och aktuell fråga som ständigt diskuteras och då inte minst behovet av bostäder för soldaterna.

– Boendefrågan är viktig för en långsiktig och hållbar personalförsörjning, säger Dag Lidén.

  • Anneli Malm