26 aug 2014 13:12

23 jan 2015 15:49

Skorsten klar att tas i bruk

En av varvets skorstenar på Forsviks bruk har rivits och byggts upp igen. Det då den inte var konstruerad för den nya pelletsbrännaren som installerats.

Pelletsbrännaren ger lägre rökgastemperaturer än den värmekälla som användes tidigare vilket gjorde att fukt trängde in i stenarna som ledde till frostsprängningar när det blev kallt.

Med stortegel från Bältarbo tegelbruk i Dalarna har nu skorstenen murats upp efter konstens alla regler.

– Vi har i princip mätt varenda sten för att den ska bli likadan som tidigare men invändigt finns nu ett plåtrör som är kopplat till pelletsbrännaren. Det har även lagts en sockel runt om röret och skorstenen som ska skydda att det inte kommer in regn, säger Hans Hellman, antikvarie på Forsviks bruk.

För att övergången mellan den nya och gamla delen inte skulle bli så markant så har en del av de gamla, oskadade stenarna återanvänds och murats in växelvis. Runt en månad har arbetet med skorstenen tagit.

Pelletsbrännaren ger lägre rökgastemperaturer än den värmekälla som användes tidigare vilket gjorde att fukt trängde in i stenarna som ledde till frostsprängningar när det blev kallt.

Med stortegel från Bältarbo tegelbruk i Dalarna har nu skorstenen murats upp efter konstens alla regler.

– Vi har i princip mätt varenda sten för att den ska bli likadan som tidigare men invändigt finns nu ett plåtrör som är kopplat till pelletsbrännaren. Det har även lagts en sockel runt om röret och skorstenen som ska skydda att det inte kommer in regn, säger Hans Hellman, antikvarie på Forsviks bruk.

För att övergången mellan den nya och gamla delen inte skulle bli så markant så har en del av de gamla, oskadade stenarna återanvänds och murats in växelvis. Runt en månad har arbetet med skorstenen tagit.

  • Anneli Malm