29 aug 2014 12:15

23 jan 2015 15:49

C: Skola, giftfritt och bättre kommunikationer

Kjell Sjölund är centerns kandidat till kommunalrådsposten. (C) vill satsa på skolan, en giftfri vardag samt infrastruktur och kommunikationer.

Satsning på förskolan och skolan har (C) lyft högst. Vad händer med skola 2016?

– Det har gjorts en hel del inom skola 2016. Det är ett paket som innefattar att Tallkotten ersätts med en ny förskola som snart är färdig. All förskoleverksamhet i Mölltorp ska samlas i Kvarnbäcken. Etapp ett är klar och det finns beslut om etapp två som är på gång. Fritidsverksamheten i Mölltorp ska kliva ur paviljongen och in i skolan och där ska en nybyggnation ske och målet är ändamålsenliga lokaler i skolan. Därefter är det Strandskolan och Carl Johanskolans tur med en om- eller nybyggnation. Ambitionen är att fullfölja det så vi får ändamålsenliga skolor i hela kommunen, säger Kjell Sjölund (C).

Giftfritt och ekomat

En annan viktig fråga för (C) är att få bort allt giftigt material som kan finnas i förskolan och skolan i form av textilier och leksaker bland annat. De vill även öka andelen ekologiska produkter i maten som serveras i de kommunala verksamheterna och att köttet är tillverkat enligt svensk djurskyddslagstiftning.

– Det ska vi arbeta för och det är inte säkert att det blir så mycket mer kostsamt.

Sänkt ålder på buss

Infrastruktur och kommunikation är en annan av partiets prioriterade frågor.

– Snabbt bredband i hela kommunen och ett bättre mobilnät även om det inte ligger på kommunal nivå men mobiltäckningen är inte tillfredställande i dag. Det pågår arbete med Västtrafik att bussarna ska gå längre mot Norra skogen och vi vill utveckla närtrafiken som är en fantastisk tillgång på landsbygden. Vi vill också sänka åldern för att åka gratis med bussen från 75 till 70 år.

En tankstation för biogas samt en laddningsstation för elbilar är också något de vill se i Karlsborg.

Satsning på förskolan och skolan har (C) lyft högst. Vad händer med skola 2016?

– Det har gjorts en hel del inom skola 2016. Det är ett paket som innefattar att Tallkotten ersätts med en ny förskola som snart är färdig. All förskoleverksamhet i Mölltorp ska samlas i Kvarnbäcken. Etapp ett är klar och det finns beslut om etapp två som är på gång. Fritidsverksamheten i Mölltorp ska kliva ur paviljongen och in i skolan och där ska en nybyggnation ske och målet är ändamålsenliga lokaler i skolan. Därefter är det Strandskolan och Carl Johanskolans tur med en om- eller nybyggnation. Ambitionen är att fullfölja det så vi får ändamålsenliga skolor i hela kommunen, säger Kjell Sjölund (C).

Giftfritt och ekomat

En annan viktig fråga för (C) är att få bort allt giftigt material som kan finnas i förskolan och skolan i form av textilier och leksaker bland annat. De vill även öka andelen ekologiska produkter i maten som serveras i de kommunala verksamheterna och att köttet är tillverkat enligt svensk djurskyddslagstiftning.

– Det ska vi arbeta för och det är inte säkert att det blir så mycket mer kostsamt.

Sänkt ålder på buss

Infrastruktur och kommunikation är en annan av partiets prioriterade frågor.

– Snabbt bredband i hela kommunen och ett bättre mobilnät även om det inte ligger på kommunal nivå men mobiltäckningen är inte tillfredställande i dag. Det pågår arbete med Västtrafik att bussarna ska gå längre mot Norra skogen och vi vill utveckla närtrafiken som är en fantastisk tillgång på landsbygden. Vi vill också sänka åldern för att åka gratis med bussen från 75 till 70 år.

En tankstation för biogas samt en laddningsstation för elbilar är också något de vill se i Karlsborg.

  • Anneli Malm

Personligt

Varför politiskt aktiv?

Det är ett väldigt intressant uppdrag att få bidra till kommunens utveckling. Jag hoppas få sitta en period till för det har hänt mycket och det är mycket i röret . Jag vill gärna vara med för att slutföra och se resultatet av det som är på gång.

Yrke och bor:

Rektor, Vikaskogarna

Fritidsintresse:

Att röra på mig, läser gärna en bok och familjen med barn och barn-barn

Viktigast för Karlsborg:

Fortsatt befolkningsökning vilket är grunden för att vi ska kunna fortsätta utveckla Karlsborg.

Var valde du att bli fotograferad och varför?

Först tänkte jag Parkvägen för det är nog det bästa vi gjort och som slagit väldigt väl ut men sen valde jag nya förskolan i Norra skogen. Det symboliserar att framtiden är på gång och att Centerpartiet har lyft satsningen på våra förskolor och skolor överst.

Källa: