01 sep 2014 15:30

23 jan 2015 15:49

Det nya hunddagiset invigdes

SOCIALT FÖRETAG: 4-ben

Hunddagiset, 4-ben, invigdes under måndagen. Verksamheten drivs som ett socialt företag vars syfte är att ge jobb åt de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Hunddagiset, i gamla Luxorhuset i Norra skogen, fungerar som ett vanligt dagis fast här är det hunden som behöver tillsyn medan husse och matte kanske jobbar. I mån av plats kommer de även ta emot hundar akut om behovet skulle uppstå.

Hunddagiset, 4-ben, drivs som ett socialt företag vars mål är arbete för alla.

– Målgruppen är långtidsarbetslösa och de med fysisk eller psykisk ohälsa, säger Annika Alexandersson från föreningen Vista som inledningsvis driver hunddagiset.

– Vi tar hand om hundarna och går på promenader bland annat . Det här är en bra sysselsättning både för deltagarna och för hundarna.

Intressenter finns

Två personer har anställts som, tillsammans med de som behöver en meningsfull sysselsättning, kommer att ta hand om hundarna och alla har fått adekvat utbildning. Till sin hjälp har de även haft Björn Pettersson från Hund för alla, som bidragit med fackkunskap.

Hunddagiset som mjukstartar har redan sex hundar på intresselistan. Innan de drar i gång fullt ut ska fler boxar komma på plats och länsstyrelsen ska ge sitt godkännande som dock gett tillåtelse att inleda verksamheten. Den 20 september ska de ha öppet hus och de vill gärna ha tips om hur de kan bredda verksamheten.

Bidrag till start

Föreningen Vista har ansökt om 100 000 kronor i utvecklingsmedel av kommunen för hunddagiset, en ansökan som kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom. Även KUB via Arbetsmarknadsenheten och Västra Götalandsregionen har bidragit med pengar till att starta upp verksamheten.

Hunddagiset, i gamla Luxorhuset i Norra skogen, fungerar som ett vanligt dagis fast här är det hunden som behöver tillsyn medan husse och matte kanske jobbar. I mån av plats kommer de även ta emot hundar akut om behovet skulle uppstå.

Hunddagiset, 4-ben, drivs som ett socialt företag vars mål är arbete för alla.

– Målgruppen är långtidsarbetslösa och de med fysisk eller psykisk ohälsa, säger Annika Alexandersson från föreningen Vista som inledningsvis driver hunddagiset.

– Vi tar hand om hundarna och går på promenader bland annat . Det här är en bra sysselsättning både för deltagarna och för hundarna.

Intressenter finns

Två personer har anställts som, tillsammans med de som behöver en meningsfull sysselsättning, kommer att ta hand om hundarna och alla har fått adekvat utbildning. Till sin hjälp har de även haft Björn Pettersson från Hund för alla, som bidragit med fackkunskap.

Hunddagiset som mjukstartar har redan sex hundar på intresselistan. Innan de drar i gång fullt ut ska fler boxar komma på plats och länsstyrelsen ska ge sitt godkännande som dock gett tillåtelse att inleda verksamheten. Den 20 september ska de ha öppet hus och de vill gärna ha tips om hur de kan bredda verksamheten.

Bidrag till start

Föreningen Vista har ansökt om 100 000 kronor i utvecklingsmedel av kommunen för hunddagiset, en ansökan som kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom. Även KUB via Arbetsmarknadsenheten och Västra Götalandsregionen har bidragit med pengar till att starta upp verksamheten.

  • Anneli Malm