01 sep 2014 13:55

23 jan 2015 15:49

Informerades om Vanäsverken

Vapenexporten utreds och det föranledde besök hos Nammo Vanäsverken. För att få kunskap om den verksamhet som bedrivs där.

Urban Ahlin (S) är ledamot i krigsmaterielexportutredningen.

– Det är viktigt att prata med folk på plats och veta vilka länder de exporterar till. Jag har fått mig en god inblick av Vanäsverken och fått en hel del idéer som jag tar med mig. En sak som inte jag visste är att FMV köper in amerikansk blyad ammunition som är billigare än den blyfria som tillverkas här och så får det inte gå till, sa han när han nyligen besökte företaget.

Han fick även information om det varsel på 60 personer som lades i juni som bland annat beror på minskade missioner runt om i världen.

Urban Ahlin (S) är ledamot i krigsmaterielexportutredningen.

– Det är viktigt att prata med folk på plats och veta vilka länder de exporterar till. Jag har fått mig en god inblick av Vanäsverken och fått en hel del idéer som jag tar med mig. En sak som inte jag visste är att FMV köper in amerikansk blyad ammunition som är billigare än den blyfria som tillverkas här och så får det inte gå till, sa han när han nyligen besökte företaget.

Han fick även information om det varsel på 60 personer som lades i juni som bland annat beror på minskade missioner runt om i världen.

  • Anneli Malm