02 sep 2014 12:12

07 jan 2015 10:18

Tar emot fler ensamkommande flyktingar

Karlsborgs kommun ska teckna ett nytt avtal med Migrationsverket angående asylplatser för ensamkommande flyktingbarn.

I dag har kommunen ett avtal på tre asylplatser och fem platser för de som fått permanent uppehållstillstånd. Det nya avtalet gäller ytterligare två platser för asylsökande, det då kommunen fått ett fördelningstal på fem.

I dag har kommunen ett avtal på tre asylplatser och fem platser för de som fått permanent uppehållstillstånd. Det nya avtalet gäller ytterligare två platser för asylsökande, det då kommunen fått ett fördelningstal på fem.