02 sep 2014 10:05

23 jan 2015 15:29

Berith Bohrén svarar

Det råder bostadsbrist i Karlsborg och inte minst soldater, nyanlända och ungdomar behöver bostäder. Hur komma till rätta med det?

– Vi behöver bygga nya hyresrätter och gärna små och billiga så även ungdomar har råd att hyra dem. Jag anser att i små, avbefolkningsorter så ska staten bidra till att bygga bort bostadsbristen. Bostäderna på Mellangatan och vid Strömmen är det inte alla som har råd att bo i varken nyanlända eller soldater. Kommunen har störst möjlighet att bygga små bostäder men med bidrag från staten.

Asylboendet är ett nytt inslag i kommunen. Hur ser du på det?

– Alla är välkomna hit och har rätt att komma hit. Jag tycker att det borde ha varit mer information om det innan men som jag förstod det så togs de politiker som sitter i dag med överraskning. Men hade man valt att teckna avtal tidigare om att ta emot nyanlända kanske man inte hade blivit så överraskad.

Hur ska ni bredda näringslivet för att inte vara så försvarsberoende?

KUB med näringslivschefen och företagen måste samarbeta väldigt tajt och vi måste stötta de företag vi har och göra allt för att få hit fler. Vi har även turismen på landsbygden som måste få utvecklas på sitt sätt. Det finns mycket att göra för småföretagen som ta bort sjuklöneansvaret och vi vill se en grundservice som matbutik, post och apotek i Undenäs, Forsvik och Mölltorp. Vi vill att det bildas en organisation för att matbutiker i ytterområden ska kunna handla in för lägre pris. I dag kan de inte mäta sig med de stora butikerna. Miljöomställning ger också många nya arbeten.

Hur ser ni på Karlsborgsbanan?

– Den vill vi sätta tåg på. Det skulle gynna Karlsborg på många sätt. Det är miljövänligt och det skulle underlätta för folk att flytta hit och pendla till jobbet. Vi skulle utöka vår arbetsmarknad och vi skulle kunna få specialister att pendla till Karlsborg. Sen gäller det att satsa på småorterna. Vi vill att det går, om inte stora bussar, så mindre bussar några gånger per dag dit. Det är viktigt att hela kommunen får leva.

Turismen är en viktig del för Karlsborg. Hur ska den utvecklas?

– Jag tycker att turistfrågorna ska ligga under kultur och fritid för det hänger mycket ihop och de skulle tjäna på samarbete. Sen gäller det att stötta de företag som vill starta företag på landsbygden. Vi måste utnyttja den fina natur vi har fått till skänks här men på ett varsamt sätt så den inte förstörs.

– Vi behöver bygga nya hyresrätter och gärna små och billiga så även ungdomar har råd att hyra dem. Jag anser att i små, avbefolkningsorter så ska staten bidra till att bygga bort bostadsbristen. Bostäderna på Mellangatan och vid Strömmen är det inte alla som har råd att bo i varken nyanlända eller soldater. Kommunen har störst möjlighet att bygga små bostäder men med bidrag från staten.

Asylboendet är ett nytt inslag i kommunen. Hur ser du på det?

– Alla är välkomna hit och har rätt att komma hit. Jag tycker att det borde ha varit mer information om det innan men som jag förstod det så togs de politiker som sitter i dag med överraskning. Men hade man valt att teckna avtal tidigare om att ta emot nyanlända kanske man inte hade blivit så överraskad.

Hur ska ni bredda näringslivet för att inte vara så försvarsberoende?

KUB med näringslivschefen och företagen måste samarbeta väldigt tajt och vi måste stötta de företag vi har och göra allt för att få hit fler. Vi har även turismen på landsbygden som måste få utvecklas på sitt sätt. Det finns mycket att göra för småföretagen som ta bort sjuklöneansvaret och vi vill se en grundservice som matbutik, post och apotek i Undenäs, Forsvik och Mölltorp. Vi vill att det bildas en organisation för att matbutiker i ytterområden ska kunna handla in för lägre pris. I dag kan de inte mäta sig med de stora butikerna. Miljöomställning ger också många nya arbeten.

Hur ser ni på Karlsborgsbanan?

– Den vill vi sätta tåg på. Det skulle gynna Karlsborg på många sätt. Det är miljövänligt och det skulle underlätta för folk att flytta hit och pendla till jobbet. Vi skulle utöka vår arbetsmarknad och vi skulle kunna få specialister att pendla till Karlsborg. Sen gäller det att satsa på småorterna. Vi vill att det går, om inte stora bussar, så mindre bussar några gånger per dag dit. Det är viktigt att hela kommunen får leva.

Turismen är en viktig del för Karlsborg. Hur ska den utvecklas?

– Jag tycker att turistfrågorna ska ligga under kultur och fritid för det hänger mycket ihop och de skulle tjäna på samarbete. Sen gäller det att stötta de företag som vill starta företag på landsbygden. Vi måste utnyttja den fina natur vi har fått till skänks här men på ett varsamt sätt så den inte förstörs.

  • Anneli Malm