03 sep 2014 13:57

23 jan 2015 15:29

Bo Waller svarar

Det råder bostadsbrist i Karlsborg och inte minst militärer, nyanlända och ungdomar behöver bostäder. Hur komma till rätta med det?

– Det finns bara ett sätt och det är att hitta lösningar för billiga boenden. Försvaret har väldigt tydligt uttalat en önskan om att vi måste hitta lösningar. Baracklösningar är något som det pratats om och då inte bara för soldater utan även ungdomar. Men försvaret måste också vara positiv till det. Jag tror att byggena på Mellangatan och Strömmen kommer ge en ketchupeffekt, att det kan dra med sig att det blir fler byggnationer. Vi vill satsa för att bygga bort bostadsbristen.

Asylboendet är ett nytt inslag i kommunen. Hur ser du på det?

– Vi måste stå upp för bra boende i samhället och de är varmt välkomna. Det här är en stor möjlighet för Karlsborg att få fler att bosätta sig här. Äldreomsorgen behöver rekrytera personal de kommande åren och de kan vara väl lämpade. Vi ser väldigt positivt på detta.

Hur ska ni bredda näringslivet för att inte vara så försvarsberoende?

– Vi ser möjligheter i natur- och ekoturism som har stora fördelar som fisketurism och boende på lantgård. Vi vill tillåta säsongsföretag som är aktiva under några månader och sedan har andra anställningar. Företagen måste samverka och samverka i större nätverk för att nå de större marknaderna i norra Europa.

Hur ser ni på Karlsborgsbanan?

– Utredningen över Karlsborgsbanan måste färdigställas innan vi fattar beslut. Kommunikationer som buss eller tåg och buss är nyckeln för att vi ska kunna utvecklas här. Låt Skövde vara nöjes- och handelsstad och låt Karlsborg och Hjo vara boendestäder. Men kommunikationer är förutsättningen för att vi ska få det att fungera.

Turismen är en viktig del för Karlsborg. Hur ska den utvecklas?

– Kommunen är en centralaktör i frågan och kan bidra med gynnsamma förutsättningar för att komma åt information och bidra med nätverk. Turismen är jätteviktig och kommunen behöver ha en aktiv roll i de processerna, mer än i dag.

– Det finns bara ett sätt och det är att hitta lösningar för billiga boenden. Försvaret har väldigt tydligt uttalat en önskan om att vi måste hitta lösningar. Baracklösningar är något som det pratats om och då inte bara för soldater utan även ungdomar. Men försvaret måste också vara positiv till det. Jag tror att byggena på Mellangatan och Strömmen kommer ge en ketchupeffekt, att det kan dra med sig att det blir fler byggnationer. Vi vill satsa för att bygga bort bostadsbristen.

Asylboendet är ett nytt inslag i kommunen. Hur ser du på det?

– Vi måste stå upp för bra boende i samhället och de är varmt välkomna. Det här är en stor möjlighet för Karlsborg att få fler att bosätta sig här. Äldreomsorgen behöver rekrytera personal de kommande åren och de kan vara väl lämpade. Vi ser väldigt positivt på detta.

Hur ska ni bredda näringslivet för att inte vara så försvarsberoende?

– Vi ser möjligheter i natur- och ekoturism som har stora fördelar som fisketurism och boende på lantgård. Vi vill tillåta säsongsföretag som är aktiva under några månader och sedan har andra anställningar. Företagen måste samverka och samverka i större nätverk för att nå de större marknaderna i norra Europa.

Hur ser ni på Karlsborgsbanan?

– Utredningen över Karlsborgsbanan måste färdigställas innan vi fattar beslut. Kommunikationer som buss eller tåg och buss är nyckeln för att vi ska kunna utvecklas här. Låt Skövde vara nöjes- och handelsstad och låt Karlsborg och Hjo vara boendestäder. Men kommunikationer är förutsättningen för att vi ska få det att fungera.

Turismen är en viktig del för Karlsborg. Hur ska den utvecklas?

– Kommunen är en centralaktör i frågan och kan bidra med gynnsamma förutsättningar för att komma åt information och bidra med nätverk. Turismen är jätteviktig och kommunen behöver ha en aktiv roll i de processerna, mer än i dag.

  • Anneli Malm