05 sep 2014 11:08

23 jan 2015 15:49

Visar på möjligheterna med Karlsborgsbanan

En utställning om Karlsborgsbanan visas på biblioteket i Karlsborg. En utställning som pekar på möjligheterna.

Olle Ek, Ingemar Lundin, Eje Larsson och Bernt Nielsen har alla har erfarenheter och kunskaper om järnväg och kollektivtrafik. De har ideellt engagerat sig i frågan om att återuppta trafiken på Karlsborgsbanan vilket har resulterat i utställningen. De visar på de möjligheter som finns och vad det skulle kunna innebära för utvecklingen i Karlsborg och Tibro.

– Vi tycker att man måste sätta ned foten. Det har gjorts många utredningar och en av dem visar att det finns ett rimligt trafikunderlag men det måste också till en samhällsekonomisk kalkyl. Vad kostar det att rusta, driva men även avveckla och titta på vilken regional nytta den skulle ge, säger Olle Ek.

Jämförelse Skåne

Anders Jönsson från Skånetrafik berättar om banan mellan Ystad och Simrishamn, orter som är likvärdiga i befolkningsstorlek.

– Från början gick det rälsbussar men när banan elektrifierades 2003 ökade kapaciteten och trafikutbudet och strax efter så ökade också resandet, säger han.

När citytunneln i Malmö byggdes kopplades trafiken ihop och det blev även möjligt att resa norr om Malmö.

– Mellan 2000-2013 ökade antalet resenärer fyra till fem gånger, säger Jönsson.

De ser även att det skulle ge en utveckling av Karlsborg då fler kan pendla långt och att det skulle vara gynnsamt för handeln bland annat.

– Det finns mycket tyckande, tänkande och troende kring banan och det är värdefullt att den kunskap som de här herrarna besitter sprids i Karlsborg. Det är heller inte kommunen som ska rusta banan utan det är en statlig investering, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C).

Utställningen pågår under 14 dagar.

Olle Ek, Ingemar Lundin, Eje Larsson och Bernt Nielsen har alla har erfarenheter och kunskaper om järnväg och kollektivtrafik. De har ideellt engagerat sig i frågan om att återuppta trafiken på Karlsborgsbanan vilket har resulterat i utställningen. De visar på de möjligheter som finns och vad det skulle kunna innebära för utvecklingen i Karlsborg och Tibro.

– Vi tycker att man måste sätta ned foten. Det har gjorts många utredningar och en av dem visar att det finns ett rimligt trafikunderlag men det måste också till en samhällsekonomisk kalkyl. Vad kostar det att rusta, driva men även avveckla och titta på vilken regional nytta den skulle ge, säger Olle Ek.

Jämförelse Skåne

Anders Jönsson från Skånetrafik berättar om banan mellan Ystad och Simrishamn, orter som är likvärdiga i befolkningsstorlek.

– Från början gick det rälsbussar men när banan elektrifierades 2003 ökade kapaciteten och trafikutbudet och strax efter så ökade också resandet, säger han.

När citytunneln i Malmö byggdes kopplades trafiken ihop och det blev även möjligt att resa norr om Malmö.

– Mellan 2000-2013 ökade antalet resenärer fyra till fem gånger, säger Jönsson.

De ser även att det skulle ge en utveckling av Karlsborg då fler kan pendla långt och att det skulle vara gynnsamt för handeln bland annat.

– Det finns mycket tyckande, tänkande och troende kring banan och det är värdefullt att den kunskap som de här herrarna besitter sprids i Karlsborg. Det är heller inte kommunen som ska rusta banan utan det är en statlig investering, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C).

Utställningen pågår under 14 dagar.

  • Anneli Malm