08 sep 2014 13:20

07 jan 2015 10:18

Så mycket bidrar Karlsborg med till E20

Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiva till att bidra till en utbyggnad av E 20.

Dt handlar om en medfinansiering på 3 miljoner kronor för Karlsborgs del. En kostnad som finansieras genom en årlig avsättning för bidrag till statlig infrastruktur på 250 000 kronor på 12 år.

– Att det ligger på 12 år beror på att det är den planerade byggtiden, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C).

– Men om vi ser ekonomiska möjligheter framöver kan vi skriva av det på kortare tid.

Dt handlar om en medfinansiering på 3 miljoner kronor för Karlsborgs del. En kostnad som finansieras genom en årlig avsättning för bidrag till statlig infrastruktur på 250 000 kronor på 12 år.

– Att det ligger på 12 år beror på att det är den planerade byggtiden, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C).

– Men om vi ser ekonomiska möjligheter framöver kan vi skriva av det på kortare tid.