08 sep 2014 13:35

23 jan 2015 15:49

Biskopen återinvigde Mölltorps kyrka

I söndags återinvigdes Mölltorps kyrka efter två års renovering. Biskopen i Skara stift, Åke Bonnier predikade för en fullsatt kyrka och Karlsborgs pastorats samlade krafter bidrog till den högtidliga invigningen.

Kyrkoherde Pernilla Tapper Thörnqvist hälsade välkomna på kyrkbacken, där folk väntade på biskopen. Efter att ha läst ur Psaltaren klappade han tre gånger på porten med kräklan och dörrarna slogs upp på vid gavel.

Nödvändig renovering

Mölltorps kyrka har anor från 1200-talet och dopfunten härstammar från den tiden. Det målade innertaket från 1744 behövde restaureras.

– Det var anledningen till att vi på började renoveringen, berättar Anna Arne Andersson, som hållit i trådarna. Det visade sig dock att vinden och takryttaren (tornet) bemålats med DDT, som nu sanerats bort giftet. Man fick också fram att takryttaren är från 1457 och inte från 1600-talet som man tidigare trott, fortsätter Anna.

– Vi har isolerat, renoverat fönstren med de gamla glasrutorna kvar, lagt in bergvärme och mycket styrs nu digitalt, säger Anna Arne Andersson.

7 miljoner kronor

Runt 7 miljoner kronor har restaureringen kostat. Karlsborgs pastorat har bidragit med 1,8 miljoner och resterande täcks av bidrag från stiftet. Kollekten denna söndag gick till projektet solvatten i Afrika samt utsmyckning av kyrkan.

– Vi har många föremål av historiskt värde som vi vill ställa ut i montrar, sa kyrkoherden.

– Ni som har den här kyrkan som er lokala kyrka, känn er stolta, sa biskop Åke Bonnier till församlingen. Jag kan inte komma hit varje söndag, men kommer gärna tillbaka.

Kyrkoherde Pernilla Tapper Thörnqvist hälsade välkomna på kyrkbacken, där folk väntade på biskopen. Efter att ha läst ur Psaltaren klappade han tre gånger på porten med kräklan och dörrarna slogs upp på vid gavel.

Nödvändig renovering

Mölltorps kyrka har anor från 1200-talet och dopfunten härstammar från den tiden. Det målade innertaket från 1744 behövde restaureras.

– Det var anledningen till att vi på började renoveringen, berättar Anna Arne Andersson, som hållit i trådarna. Det visade sig dock att vinden och takryttaren (tornet) bemålats med DDT, som nu sanerats bort giftet. Man fick också fram att takryttaren är från 1457 och inte från 1600-talet som man tidigare trott, fortsätter Anna.

– Vi har isolerat, renoverat fönstren med de gamla glasrutorna kvar, lagt in bergvärme och mycket styrs nu digitalt, säger Anna Arne Andersson.

7 miljoner kronor

Runt 7 miljoner kronor har restaureringen kostat. Karlsborgs pastorat har bidragit med 1,8 miljoner och resterande täcks av bidrag från stiftet. Kollekten denna söndag gick till projektet solvatten i Afrika samt utsmyckning av kyrkan.

– Vi har många föremål av historiskt värde som vi vill ställa ut i montrar, sa kyrkoherden.

– Ni som har den här kyrkan som er lokala kyrka, känn er stolta, sa biskop Åke Bonnier till församlingen. Jag kan inte komma hit varje söndag, men kommer gärna tillbaka.

  • Erika Fredholm