10 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:29

Stig Palmqvist svarar

Det råder bostadsbrist i Karlsborg och inte minst soldater, nyanlända och ungdomar behöver bostäder. Hur komma till rätta med det?

– Det är en svår fråga. Det byggs bostäder just nu och bostadsbolaget tar ansvaret och bygger utifrån de förutsättningar som de har. Jag hoppas att det blir en cirkulation på bostadsmarknaden och att det kan medföra att det underlättar lite. Sen hoppas man på att privata aktörer blir intresserade, att Karlsborg blir så attraktivt att privata aktörer ser en marknad för att bygga här.

Asylboendet är ett nytt inslag i kommunen. Hur ser du på det?

– Världen gör sig påmind i Karlsborg och det är nyttigt att se och viktigt att förstå vad som föregås runt om i världen när man möter människor som flytt krig och förtryck. Det blir konkret och det är viktigt att vi som kommun ställer upp solidariskt. Men bostäder är ett stort problem då vi inte har bostäder för de som blir kommunplacerade här. Målet är att de stannar och blir en del av vårt samhälle.

Hur ska ni bredda näringslivet för att inte vara så försvarsberoende?

– Jag tror att grunden för ett bra näringsliv är ett gott företagsklimat. Om företagen tycker att det är bra kan det innebära att fler företag etablerar sig här. Är det inte bra så måste det föras en konstruktiv dialog mellan näringslivet, politiker och tjänstemän för att rätta till misstag och missförstånd. Vi måste under nästa mandatperiod även titta på upphandlingarna och hur man kan underlätta för lokala näringsidkare att ta hem en del av upphandlingarna. Det är nödvändigt.

Hur ser ni på Karlsborgsbanan?

– Vi är splittrade i den frågan inom FP men vi ställer lojalt upp på att Alliansen driver frågan om att återuppta trafik på Karlsborgsbanan. Jag har personligen ändrat uppfattning i den frågan och tycker att busstrafiken fungerar bra efter att ha pendlat till Skövde i tio år. Vi får inte glömma bort de kommunikationer vi har och jobba för att förbättra dem.

Turismen är en viktig del för Karlsborg. Hur ska den utvecklas?

– Grunden är goda förutsättningar för att bedriva turistverksamhet och jag tror på samarbete och marknadsföring. Det har påbörjats ett samarbete inom Skaraborg och det arbetet behöver intensifieras. Vi behöver även samarbeta inom HjoTiBorg och vara draglok åt varandra. Sedan måste vi jobba med marknadsföringen och få de som kommer hit att stanna mer än en dag.

– Det är en svår fråga. Det byggs bostäder just nu och bostadsbolaget tar ansvaret och bygger utifrån de förutsättningar som de har. Jag hoppas att det blir en cirkulation på bostadsmarknaden och att det kan medföra att det underlättar lite. Sen hoppas man på att privata aktörer blir intresserade, att Karlsborg blir så attraktivt att privata aktörer ser en marknad för att bygga här.

Asylboendet är ett nytt inslag i kommunen. Hur ser du på det?

– Världen gör sig påmind i Karlsborg och det är nyttigt att se och viktigt att förstå vad som föregås runt om i världen när man möter människor som flytt krig och förtryck. Det blir konkret och det är viktigt att vi som kommun ställer upp solidariskt. Men bostäder är ett stort problem då vi inte har bostäder för de som blir kommunplacerade här. Målet är att de stannar och blir en del av vårt samhälle.

Hur ska ni bredda näringslivet för att inte vara så försvarsberoende?

– Jag tror att grunden för ett bra näringsliv är ett gott företagsklimat. Om företagen tycker att det är bra kan det innebära att fler företag etablerar sig här. Är det inte bra så måste det föras en konstruktiv dialog mellan näringslivet, politiker och tjänstemän för att rätta till misstag och missförstånd. Vi måste under nästa mandatperiod även titta på upphandlingarna och hur man kan underlätta för lokala näringsidkare att ta hem en del av upphandlingarna. Det är nödvändigt.

Hur ser ni på Karlsborgsbanan?

– Vi är splittrade i den frågan inom FP men vi ställer lojalt upp på att Alliansen driver frågan om att återuppta trafik på Karlsborgsbanan. Jag har personligen ändrat uppfattning i den frågan och tycker att busstrafiken fungerar bra efter att ha pendlat till Skövde i tio år. Vi får inte glömma bort de kommunikationer vi har och jobba för att förbättra dem.

Turismen är en viktig del för Karlsborg. Hur ska den utvecklas?

– Grunden är goda förutsättningar för att bedriva turistverksamhet och jag tror på samarbete och marknadsföring. Det har påbörjats ett samarbete inom Skaraborg och det arbetet behöver intensifieras. Vi behöver även samarbeta inom HjoTiBorg och vara draglok åt varandra. Sedan måste vi jobba med marknadsföringen och få de som kommer hit att stanna mer än en dag.

  • Anneli Malm