11 sep 2014 17:05

07 jan 2015 09:59

Maj-Britt Stenberg svarar

:

Det råder bostadsbrist i Karlsborg och inte minst soldater, nyanlända och ungdomar behöver bostäder. Hur komma till rätta med det?

– Det ska vara enkelt att bygga och självklart behövs det. En annan fråga är att det blir dyrt men det är byggherrarna som sätter priset och det är det svårt att göra något åt.

Asylboendet är ett nytt inslag i kommunen. Hur ser du på det?

– Det kommer att behövas fler i framtiden. Jag tycker inte att vi kan neka de som behöver komma hit och det är positivt att hjälpa behövande. Jag har stött på många som tycker att vi inte ska ta emot flyktingar utan hjälpa dem på plats men det är inte realistiskt. Vi måste också komma ihåg att vi svenskar flydde svälten under mitten av 1800-talet och då främst till Amerika.

Hur ska ni bredda näringslivet för att inte vara så försvarsberoende?

– Vi måste få in fler företag i kommunen. Boende, kommunikationer och skola är viktig för att det ska vara attraktivt. Karlsborg är en härlig kommun att bo i med tillgång till den natur som vi har.

Hur ser ni på Karlsborgsbanan?

– Den vill vi absolut ska återupplivas.

Turismen är en viktig del för Karlsborg. Hur ska den utvecklas?

– Jag tycker att man ska jobba mer som tidigare och satsa mer på kulturen. Allsången är en bra sak och ju mer det finns lockar till mer utbud.

Det råder bostadsbrist i Karlsborg och inte minst soldater, nyanlända och ungdomar behöver bostäder. Hur komma till rätta med det?

– Det ska vara enkelt att bygga och självklart behövs det. En annan fråga är att det blir dyrt men det är byggherrarna som sätter priset och det är det svårt att göra något åt.

Asylboendet är ett nytt inslag i kommunen. Hur ser du på det?

– Det kommer att behövas fler i framtiden. Jag tycker inte att vi kan neka de som behöver komma hit och det är positivt att hjälpa behövande. Jag har stött på många som tycker att vi inte ska ta emot flyktingar utan hjälpa dem på plats men det är inte realistiskt. Vi måste också komma ihåg att vi svenskar flydde svälten under mitten av 1800-talet och då främst till Amerika.

Hur ska ni bredda näringslivet för att inte vara så försvarsberoende?

– Vi måste få in fler företag i kommunen. Boende, kommunikationer och skola är viktig för att det ska vara attraktivt. Karlsborg är en härlig kommun att bo i med tillgång till den natur som vi har.

Hur ser ni på Karlsborgsbanan?

– Den vill vi absolut ska återupplivas.

Turismen är en viktig del för Karlsborg. Hur ska den utvecklas?

– Jag tycker att man ska jobba mer som tidigare och satsa mer på kulturen. Allsången är en bra sak och ju mer det finns lockar till mer utbud.

  • Anneli Malm