11 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Bengt Berger (SD) svarar

Det råder bostadsbrist i Karlsborg och inte minst soldater, nyanlända och ungdomar behöver bostäder. Hur komma till rätta med det?

– Min uppfattning är att många äldre flyttar hit och äldre som vill bo kvar. Det är en demokratisk sak som kommer om det finns möjligheter att bygga och att utvecklingen är sådan att det blir fler arbeten i Karlsborg. Då ger byggandet sig själv men det behövs tryckas på.

Asylboendet är ett nytt inslag i kommunen. Hur ser du på det?

– Vi tycker att om man tagit emot dem ska man ta hand om dem. Det är inte värdigt att bo på ett asylboende. Vi har den klara inställningen att när det kommer folk ska man erbjuda jobb och inte bidrag med skattepengar. Sen finns det inga jobb så det är en svår situation.

Hur ska ni bredda näringslivet för att inte vara så försvarsberoende?

– Det är vikigt att få i gång näringslivet, alla måste satsa. Hur skaffar man nya företag? Jo, genom att hjälpa personer att starta egna små företag. Det kan man göra på många sätt inte minst ekonomiskt och sporra fler att vilja komma till Karlsborg.

Hur ser ni på Karlsborgsbanan?

– Det var en viktig fråga redan på 1990-talet. Är det demokratiskt att besluta lägga ned utan att fråga folket. Det är väldigt tråkigt att man bygger upp för att sedan riva ned. Det är tråkigt men vad kan vi göra i dag?

Turismen är en viktig del för Karlsborg. Hur ska den utvecklas?

– Det ger sig själv. Det är så vackert här och alla som kommer hit ser det och det gäller att göra reklam för det.

– Min uppfattning är att många äldre flyttar hit och äldre som vill bo kvar. Det är en demokratisk sak som kommer om det finns möjligheter att bygga och att utvecklingen är sådan att det blir fler arbeten i Karlsborg. Då ger byggandet sig själv men det behövs tryckas på.

Asylboendet är ett nytt inslag i kommunen. Hur ser du på det?

– Vi tycker att om man tagit emot dem ska man ta hand om dem. Det är inte värdigt att bo på ett asylboende. Vi har den klara inställningen att när det kommer folk ska man erbjuda jobb och inte bidrag med skattepengar. Sen finns det inga jobb så det är en svår situation.

Hur ska ni bredda näringslivet för att inte vara så försvarsberoende?

– Det är vikigt att få i gång näringslivet, alla måste satsa. Hur skaffar man nya företag? Jo, genom att hjälpa personer att starta egna små företag. Det kan man göra på många sätt inte minst ekonomiskt och sporra fler att vilja komma till Karlsborg.

Hur ser ni på Karlsborgsbanan?

– Det var en viktig fråga redan på 1990-talet. Är det demokratiskt att besluta lägga ned utan att fråga folket. Det är väldigt tråkigt att man bygger upp för att sedan riva ned. Det är tråkigt men vad kan vi göra i dag?

Turismen är en viktig del för Karlsborg. Hur ska den utvecklas?

– Det ger sig själv. Det är så vackert här och alla som kommer hit ser det och det gäller att göra reklam för det.

  • Anneli Malm