12 sep 2014 13:52

07 jan 2015 10:19

Rivning av bryggräcke

En fastighetsägare inom Karlsborgs kommun måste ta bort ett bryggräcke och skylt eftersom det är ett brott mot strandskyddsbestämmelserna. Däremot får själva bryggan vara kvar.

Länsstyrelsen har utfärdat ett föreläggande mot fastighetsägaren som riskerar ett vite på 2 000 kronor om inte åtgärderna utförs inom utsatt tid. Fastighetsägaren ska riva och ta bort bryggräcket från strandskyddsområdet och även en skylt som det står privat på. Det då länsstyrelsen anser att det allvarligt påverkar allmänhetens möjlighet att beträda och uppehålla sig på bryggan. Själva bryggan får dock vara kvar då det bedöms att den uppfördes före 1975 då strandskyddsbestämmelserna infördes.

Länsstyrelsen har utfärdat ett föreläggande mot fastighetsägaren som riskerar ett vite på 2 000 kronor om inte åtgärderna utförs inom utsatt tid. Fastighetsägaren ska riva och ta bort bryggräcket från strandskyddsområdet och även en skylt som det står privat på. Det då länsstyrelsen anser att det allvarligt påverkar allmänhetens möjlighet att beträda och uppehålla sig på bryggan. Själva bryggan får dock vara kvar då det bedöms att den uppfördes före 1975 då strandskyddsbestämmelserna infördes.

  • Anneli Malm