17 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Skolinspektionen avslutar tillsynen

Skolinspektionen är nöjd med de åtgärder som vidtagits på Carl Johanskolan och Strandskolan och avslutar tillsynen.

Skolinspektionen genomförde under våren en tillsyn på skolorna i Karlsborg. Mölltorpsskolan fick godkänt medan Strandskolan fick en anmärkning som rörde brister i det pedagogiska ledarskapet och utveckling av utbildning. Det handlade om det systematiska kvalitetsarbetet och att det behövdes rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga.

På Carl Johansskolan var anmärkningarna betydligt fler. Skolinspektionen konstaterade att de brister som de påpekade i sitt beslut var starkt relaterade till avsaknaden av ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenheten.

Personalen delaktig

Förbättringsarbetet inleddes på skolan och bland annat så har ordningsregler införs i klassrummet och man startar upp förebyggande arbete mot mobbing. En större förändring är att man omorganiserat arbetslagen som nu arbetar årskursvis för utveckling, delaktighet och att få en bättre helhet i undervisningen. Skolan kommer också använda sig av samma kvalitetsmodell som Mölltorpsskolan med fyra avstämningar per år för att kvalitetssäkra och få en bra utveckling.

– Vissa åtgärder är vidtagna, andra saker tar längre tid, det är en process men Skolinspektionen är nöjda med vår åtgärdsplan, säger rektor Henrik Franzén och tillägger:

– Personalen har varit delaktiga i åtgärderna och det har varit en bra skolstart det säger både personal och elever. Omorganisationen har gett effekt och det känns bra.

Skolinspektionen genomförde under våren en tillsyn på skolorna i Karlsborg. Mölltorpsskolan fick godkänt medan Strandskolan fick en anmärkning som rörde brister i det pedagogiska ledarskapet och utveckling av utbildning. Det handlade om det systematiska kvalitetsarbetet och att det behövdes rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga.

På Carl Johansskolan var anmärkningarna betydligt fler. Skolinspektionen konstaterade att de brister som de påpekade i sitt beslut var starkt relaterade till avsaknaden av ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenheten.

Personalen delaktig

Förbättringsarbetet inleddes på skolan och bland annat så har ordningsregler införs i klassrummet och man startar upp förebyggande arbete mot mobbing. En större förändring är att man omorganiserat arbetslagen som nu arbetar årskursvis för utveckling, delaktighet och att få en bättre helhet i undervisningen. Skolan kommer också använda sig av samma kvalitetsmodell som Mölltorpsskolan med fyra avstämningar per år för att kvalitetssäkra och få en bra utveckling.

– Vissa åtgärder är vidtagna, andra saker tar längre tid, det är en process men Skolinspektionen är nöjda med vår åtgärdsplan, säger rektor Henrik Franzén och tillägger:

– Personalen har varit delaktiga i åtgärderna och det har varit en bra skolstart det säger både personal och elever. Omorganisationen har gett effekt och det känns bra.

  • Anneli Malm