19 sep 2014 21:27

07 jan 2015 10:19

Bostäder för soldater

Plan- och byggenheten ska utarbeta en ny detaljplan för del av Rödesund 5:1, Västra vägen.

Det efter en ansökan från Karlsborgsbostäder som vill bygga på fastigheten.

– Tanken är att bygga bostäder för soldater där och det handlar om tvåvåningshus, säger byggnämndens ordförande Anders Lundgren (C).

Det efter en ansökan från Karlsborgsbostäder som vill bygga på fastigheten.

– Tanken är att bygga bostäder för soldater där och det handlar om tvåvåningshus, säger byggnämndens ordförande Anders Lundgren (C).