22 sep 2014 18:41

07 jan 2015 10:00

Skolinspektionen är tillbaka

Kommunens grundskolor har under våren granskats av Skolinspektionen och till hösten är de tillbaka i Karlsborg.

Den här gången är det kommunens förskolor, fritidshem och vuxenutbildning samt kommunens övergripande ansvar för barn- och ungdomsutbildningen som ska granskas. Inspektionen kommer att genomföras under vecka 45 och 46.

Den här gången är det kommunens förskolor, fritidshem och vuxenutbildning samt kommunens övergripande ansvar för barn- och ungdomsutbildningen som ska granskas. Inspektionen kommer att genomföras under vecka 45 och 46.