24 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

"Detta är ett orosmoment "

Under tisdagskvällen hölls det sista kommunfullmäktige under denna mandatperiod och med den nuvarande sättningen. Underskott för verksamheter och konkurshot för Turistbolag diskuterades.

Kommunens delårsrapport var en av punkterna på kvällens agenda. Prognosen för Karlsborgs kommun vid årets slut är ett positivt resultat med 6,5 miljoner kronor vilket är 400 000 kronor bättre än budgeterat. Verksamheterna har ett minusresultat 3,9 miljoner kronor men det uppvägs av högre skatteintäkter och lägre kostnader inom finansförvaltningen på 4,4 miljoner kronor.

Oro för konkurs

De kommunala bolagen har en lägre årsprognos än förra bokslutet och ligger på 3,2 miljoner kronor före skatt. Turistbolaget har ett underskott på 1,5 miljoner kronor och den främsta orsaken är betydligt lägre intäkter än budgeterat för guideturerna på fästningen.

– Detta är ett orosmoment och Turistbolaget står under konkurshot. Vi har nu en konsult som ska titta på bolagets framtid för att få en långsiktig lösning som ska presenteras i november, sa kommunens ekonomichef Anders Johansson.

– Det är sent att i november få förutsättningar för budget 2015. Det här är en oro som kan sluta i en rejäl pärla för kommunen vid årsskiftet, sa oppositionsrådet Peter Lindroth (S).

Minus för verksamheterna

Socialnämndens prognos vid årsskiftet är ett underskott på 1,9 miljoner kronor som bland annat beror på ökade kostnader för placeringar. För barn- och utbildningsnämnden är prognosen minus 3,2 miljoner kronor som bland annat beror på ökade kostnader för gymnasiet. Kommunstyrelsens prognos är plus 1,2 miljoner kronor.

Kommunens delårsrapport var en av punkterna på kvällens agenda. Prognosen för Karlsborgs kommun vid årets slut är ett positivt resultat med 6,5 miljoner kronor vilket är 400 000 kronor bättre än budgeterat. Verksamheterna har ett minusresultat 3,9 miljoner kronor men det uppvägs av högre skatteintäkter och lägre kostnader inom finansförvaltningen på 4,4 miljoner kronor.

Oro för konkurs

De kommunala bolagen har en lägre årsprognos än förra bokslutet och ligger på 3,2 miljoner kronor före skatt. Turistbolaget har ett underskott på 1,5 miljoner kronor och den främsta orsaken är betydligt lägre intäkter än budgeterat för guideturerna på fästningen.

– Detta är ett orosmoment och Turistbolaget står under konkurshot. Vi har nu en konsult som ska titta på bolagets framtid för att få en långsiktig lösning som ska presenteras i november, sa kommunens ekonomichef Anders Johansson.

– Det är sent att i november få förutsättningar för budget 2015. Det här är en oro som kan sluta i en rejäl pärla för kommunen vid årsskiftet, sa oppositionsrådet Peter Lindroth (S).

Minus för verksamheterna

Socialnämndens prognos vid årsskiftet är ett underskott på 1,9 miljoner kronor som bland annat beror på ökade kostnader för placeringar. För barn- och utbildningsnämnden är prognosen minus 3,2 miljoner kronor som bland annat beror på ökade kostnader för gymnasiet. Kommunstyrelsens prognos är plus 1,2 miljoner kronor.

  • Anneli Malm