25 sep 2014 19:25

23 jan 2015 15:51

Många besökare men färre på fästningen

Mycket turister har rört sig i Karlsborg i sommar och på det stora hela verkar det ha varit en bra säsong. Men guideturerna på fästningen har däremot gått sämre än budgeterat.

Som SLA redan berättat om har de guidade turerna, Guldjakten och den historiska äventyrsturen inte haft så många besökare som man hoppats på.

– Det har varit mindre än förra året och jag tror det beror på det vackra vädret, säger turistchef Maria Svensson och tillägger:

– Även Fästningsmuseets uppfattning är att de haft märkbart färre besökare och även Forsviks Bruk har stor skillnad mot förra året.

Däremot har årets nyhet Lilla guldjakten gått över förväntan.

– Den har gjort succé, vi räknade med 300-400 men det är en bra bit över 1200 som gått Lilla guldjakten.

Allsången har haft många besökare liksom Musik i Forsvik.

– Om det inte har varit flest i år så har det varit näst mest besökare under de tio år som Musik i Forsvik har pågått.

Mycket turister

Om det fina vädret inneburit att turisterna inte ville göra inneaktiviteter dagtid så har de ändå rört sig i kommunen och stränderna har varit välbesökta.

– I stort har det varit en väldigt bra sommar och det har varit mycket folk här, säger Maria Fast och Maria Larsson på infocentret.

– Vi har haft färre besökare på infocenter men en del hoppas vi beror på de nya turistserviceplatserna som har servat besökarna och något som varit otroligt uppskattat bland de som jobbar med det. Det kommer vi att fortsätta utveckla.

Frågat besökare

Under sommaren har feriearbetare gjort en enkätundersökning bland besökarna.

– Vi har inte fått in tillräckligt mycket svar för att det ska vara statistiskt säkerställt men det har gett oss ett bra underlag att arbeta utifrån. Vad som kom fram var bland annat att många verkade stanna här när de var på genomresa och att de tyckte att det var lugnt, skönt och avkopplande i Karlsborg.

Nyheter för i år

En nyhet för i år är ställplatser som Carlsborgs Segelsällskap stått för.

– De har haft 30 procent mer än de budgeterat för och kommer inför nästa år erbjuda fler el-platser och möjlighet till latrintömning något som efterfrågats. En annan lyckad satsning är uppfräschningen av Rödesund med det nya bryggdäcket. Där har det varit folk i princip jämt, säger de och tillägger:

– Det vi gör för att utveckla Karlsborg för att vara en bra plats att leva och bo på gynnar även turistnäringen.

Som SLA redan berättat om har de guidade turerna, Guldjakten och den historiska äventyrsturen inte haft så många besökare som man hoppats på.

– Det har varit mindre än förra året och jag tror det beror på det vackra vädret, säger turistchef Maria Svensson och tillägger:

– Även Fästningsmuseets uppfattning är att de haft märkbart färre besökare och även Forsviks Bruk har stor skillnad mot förra året.

Däremot har årets nyhet Lilla guldjakten gått över förväntan.

– Den har gjort succé, vi räknade med 300-400 men det är en bra bit över 1200 som gått Lilla guldjakten.

Allsången har haft många besökare liksom Musik i Forsvik.

– Om det inte har varit flest i år så har det varit näst mest besökare under de tio år som Musik i Forsvik har pågått.

Mycket turister

Om det fina vädret inneburit att turisterna inte ville göra inneaktiviteter dagtid så har de ändå rört sig i kommunen och stränderna har varit välbesökta.

– I stort har det varit en väldigt bra sommar och det har varit mycket folk här, säger Maria Fast och Maria Larsson på infocentret.

– Vi har haft färre besökare på infocenter men en del hoppas vi beror på de nya turistserviceplatserna som har servat besökarna och något som varit otroligt uppskattat bland de som jobbar med det. Det kommer vi att fortsätta utveckla.

Frågat besökare

Under sommaren har feriearbetare gjort en enkätundersökning bland besökarna.

– Vi har inte fått in tillräckligt mycket svar för att det ska vara statistiskt säkerställt men det har gett oss ett bra underlag att arbeta utifrån. Vad som kom fram var bland annat att många verkade stanna här när de var på genomresa och att de tyckte att det var lugnt, skönt och avkopplande i Karlsborg.

Nyheter för i år

En nyhet för i år är ställplatser som Carlsborgs Segelsällskap stått för.

– De har haft 30 procent mer än de budgeterat för och kommer inför nästa år erbjuda fler el-platser och möjlighet till latrintömning något som efterfrågats. En annan lyckad satsning är uppfräschningen av Rödesund med det nya bryggdäcket. Där har det varit folk i princip jämt, säger de och tillägger:

– Det vi gör för att utveckla Karlsborg för att vara en bra plats att leva och bo på gynnar även turistnäringen.

  • Anneli Malm