26 sep 2014 18:38

07 jan 2015 10:20

Lex Sarah anmälningar

Två anmälningar enligt Lex Sarah har gjorts inom Karlsborgs kommun.

Det ena handlar om fysiskt övergrepp i form av slag mot huvudet och den andra om psykiskt övergrepp i form av hot och skrämsel. Det är en klient på ett boende som förorsakat händelserna. Åtgärder har vidtagits för att förhindra att det händer igen.

Det ena handlar om fysiskt övergrepp i form av slag mot huvudet och den andra om psykiskt övergrepp i form av hot och skrämsel. Det är en klient på ett boende som förorsakat händelserna. Åtgärder har vidtagits för att förhindra att det händer igen.