01 okt 2014 17:21

07 jan 2015 10:20

Överklagan för Mellangatan avslås

DOM: För sen överklagan

Närboende överklagade bygglovet för Mellangatan där ett fyra våningar högt bostadshus ska byggas. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet då det kommit in försent.

Närboende på Mellangatan har protesterat mot nybyggnationen av ett nytt bostadshus på Boken 26 sedan det blev känt att Karlsborgsbostäder planerade att bygga där.

En ny detaljplan arbetades fram för fastigheten och den planen överklagades till högsta instans. Men domstolens bedömning föll till kommunens fördel. När bygglovet hade godkänts av byggnadsnämnden överklagades även det, först till länsstyrelsen som avvisade samtliga överklaganden bland annat med motiveringen att fastigheten omfattas av en detaljplan som tillåter att det byggs ett fyravåningshus. Ett beslut som de närboende då överklagade till Mark- och miljödomstolen.

Förändrar inget

Att överklagandet kom in försent ska bero på att 41 000 försändelser försenats på grund av magsjuka bland postens anställda och borde, enligt poststämpel, ha nått fram i tid vilket inte godtogs av domstolen.

Mark- och miljödomstolen skriver i sin dom att de förhållanden som de överklagande anfört beträffande försening i postgången förändrar inte bedömningen och överklagandet avslås.

Närboende på Mellangatan har protesterat mot nybyggnationen av ett nytt bostadshus på Boken 26 sedan det blev känt att Karlsborgsbostäder planerade att bygga där.

En ny detaljplan arbetades fram för fastigheten och den planen överklagades till högsta instans. Men domstolens bedömning föll till kommunens fördel. När bygglovet hade godkänts av byggnadsnämnden överklagades även det, först till länsstyrelsen som avvisade samtliga överklaganden bland annat med motiveringen att fastigheten omfattas av en detaljplan som tillåter att det byggs ett fyravåningshus. Ett beslut som de närboende då överklagade till Mark- och miljödomstolen.

Förändrar inget

Att överklagandet kom in försent ska bero på att 41 000 försändelser försenats på grund av magsjuka bland postens anställda och borde, enligt poststämpel, ha nått fram i tid vilket inte godtogs av domstolen.

Mark- och miljödomstolen skriver i sin dom att de förhållanden som de överklagande anfört beträffande försening i postgången förändrar inte bedömningen och överklagandet avslås.

  • Anneli Malm