03 okt 2014 13:21

23 jan 2015 15:51

Hundbajs ett arbetsmiljöproblem

Gratis påsar

Vid tio hundlatriner runt om i kommunen finns nu även gratis hundpåsar. Ett sätt att få fler att ta upp hundbajset som inte bara är otrevligt att trampa i utan även ett arbetsmiljöproblem.

– Det finns ett 60-tal hundlatriner runt om i kommunen och vid 10 av dem erbjuder vi nu även påsar. Det är en service och vi vill underlätta för hundägarna att städa upp efter sig, säger chefen för gata/park Gunnar Englund.

Är det ett problem?

– Ja, det är ett problem för de som jobbar i parkerna när de kör med trimmern och klipper gräs. Det är allmänt olustigt när löst bajs skvätter upp åt alla håll. Vi vädjar till folk att ta upp hundlatrinet efter sig.

Karlsborgs kommun samarbetar med företaget TicksPac kring de nya hundlatrinerna och företag i kommunen är med och sponsrar. Fem av stationerna finns i centrala Karlsborg övriga i Mölltorp, Hanken, Granvik, Undenäs och Forsvik.

Det är kommunen som fyller på påsar och tömmer latrinerna.

– Det finns ett 60-tal hundlatriner runt om i kommunen och vid 10 av dem erbjuder vi nu även påsar. Det är en service och vi vill underlätta för hundägarna att städa upp efter sig, säger chefen för gata/park Gunnar Englund.

Är det ett problem?

– Ja, det är ett problem för de som jobbar i parkerna när de kör med trimmern och klipper gräs. Det är allmänt olustigt när löst bajs skvätter upp åt alla håll. Vi vädjar till folk att ta upp hundlatrinet efter sig.

Karlsborgs kommun samarbetar med företaget TicksPac kring de nya hundlatrinerna och företag i kommunen är med och sponsrar. Fem av stationerna finns i centrala Karlsborg övriga i Mölltorp, Hanken, Granvik, Undenäs och Forsvik.

Det är kommunen som fyller på påsar och tömmer latrinerna.

  • Anneli Malm