05 okt 2014 14:34

23 jan 2015 15:51

Ovanligt jubileum i Mölltorp

MÖLLTORP: Skolklassjubileum

För 60 år sedan började 22 förhoppningsfulla pojkar och flickor första klassen i Mölltorpsskolan och nu träffades man åter för att fira en jubileumsdag.

Den nya Mölltorpsskolan var just färdigbyggd när skolstarten för jubileumsklassen började sin första termin och blev en del av skolans värld. Dock var skolmatsalen inte klar utan eleverna fick äta sin skollunch bestående av medhavda smörgåsar och dryck ute på stenmuren vid lärarbostäderna, berättade de forna eleverna, som nu uppnått mogen ålder. Efter hand blev dock allt klart och invigning av skolan följde med ingen mindre än länets landshövding. Vi barn bjöd naturligtvis på sång vid detta högtidliga tillfälle, men Lars Franzén som hade hoppats få se landshövdingen i galauniform blev besviken. Han hade ju bara en mörk kostym på sig, en stor besvikelse för 7-åringen på Mölltorpsskolan. Med på jubileumsdagen var Maj-Lise Larsson/Andersson som väl mindes sin första klass i Mölltorp, som också var hennes första klass efter seminariet. Det var en trevlig klass och vi har många goda minnen från den tiden, berättade hon, som nu blivit 80+. Så blev det en trevlig dag med många aktiviteter och glada skratt för 19 av de forna eleverna på Mölltorpsskolan, där Ingemar Johansson hade lyckats finna alla sina forna kamrater till en jubileumsträff..

Den nya Mölltorpsskolan var just färdigbyggd när skolstarten för jubileumsklassen började sin första termin och blev en del av skolans värld. Dock var skolmatsalen inte klar utan eleverna fick äta sin skollunch bestående av medhavda smörgåsar och dryck ute på stenmuren vid lärarbostäderna, berättade de forna eleverna, som nu uppnått mogen ålder. Efter hand blev dock allt klart och invigning av skolan följde med ingen mindre än länets landshövding. Vi barn bjöd naturligtvis på sång vid detta högtidliga tillfälle, men Lars Franzén som hade hoppats få se landshövdingen i galauniform blev besviken. Han hade ju bara en mörk kostym på sig, en stor besvikelse för 7-åringen på Mölltorpsskolan. Med på jubileumsdagen var Maj-Lise Larsson/Andersson som väl mindes sin första klass i Mölltorp, som också var hennes första klass efter seminariet. Det var en trevlig klass och vi har många goda minnen från den tiden, berättade hon, som nu blivit 80+. Så blev det en trevlig dag med många aktiviteter och glada skratt för 19 av de forna eleverna på Mölltorpsskolan, där Ingemar Johansson hade lyckats finna alla sina forna kamrater till en jubileumsträff..

  • Lennart Strömberg