07 okt 2014 14:39

07 jan 2015 10:01

Städet har överklagats igen

KOMMUNEN: Många turer om upphandling

Städupphandlingen har överklagats igen. Denna gång till Kammarätten där man hoppas få prövningstillstånd.

Städupphandlingen har överklagats gång på gång. Samhall AB som överklagar fick senast avslag från förvaltningsrätten då de ville att upphandlingen görs om då processen dragit ut på tiden och att anbudets giltighetstid gått ut. Förvaltningsrätten ansåg inte att det var skäl för att göra om upphandlingen och avslog företagets ansökan om överprövning. Samhall har nu överklagat domen till Kammarrätten där de hoppas få prövningstillstånd.

Under tiden kan inte Karlsborgs kommun teckna något avtal med en ny entreprenör och även denna gång har kommunen ansökt om att ärendet ska få en skyndsam handläggning. Det då den juridiska processen snart tagit ett år vilket även medfört ökade kostnader för kommunen.

– Vi har nu förlängt kontraktet med den nuvarande entreprenören året ut, säger kommunchefen Thomas Johansson.

Deras kontrakt gick ut årsskiftet 2013/2014 och tanken var att det skulle finnas en ny entreprenör på plats efter det.

Städupphandlingen har överklagats gång på gång. Samhall AB som överklagar fick senast avslag från förvaltningsrätten då de ville att upphandlingen görs om då processen dragit ut på tiden och att anbudets giltighetstid gått ut. Förvaltningsrätten ansåg inte att det var skäl för att göra om upphandlingen och avslog företagets ansökan om överprövning. Samhall har nu överklagat domen till Kammarrätten där de hoppas få prövningstillstånd.

Under tiden kan inte Karlsborgs kommun teckna något avtal med en ny entreprenör och även denna gång har kommunen ansökt om att ärendet ska få en skyndsam handläggning. Det då den juridiska processen snart tagit ett år vilket även medfört ökade kostnader för kommunen.

– Vi har nu förlängt kontraktet med den nuvarande entreprenören året ut, säger kommunchefen Thomas Johansson.

Deras kontrakt gick ut årsskiftet 2013/2014 och tanken var att det skulle finnas en ny entreprenör på plats efter det.

  • Anneli Malm